Επιστολή Κ. Καρτάλη προς Ν. Σηφουνάκη για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου

Mε επιστολή του προς τον Αν. Υπουργό ΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης θέτει εκ νέου το θέμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου.

Όπως αναφέρει:

«Το τελικό σχέδιο για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου μας είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο 2011 σε ειδική σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ. Στη σύσκεψη είχα καταθέσει παρατηρήσεις για κατευθύνσεις ή και σημεία του Ρυθμιστικού Σχεδίου, λ.χ. για το υπερβολικό εύρος της απαγόρευσης δόμησης παραπλεύρως των οδικών αξόνων αλλά και για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης κατά μήκος του περιφερειακού Βόλου που αποτελώντας «εσωτερική» οδό του νέου Δήμου Βόλου επηρεάζει καθοριστικά την πολεοδομική και αναπτυξιακή προοπτική της πόλης.

Είχα καταθέσει επίσης προτάσεις για την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανία-μεταποίηση) στους πόλους Βόλου-Βελεστίνου-Αλμυρού (ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη), την ενσωμάτωση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στο Ρυθμιστικό Σχέδιο ως υπερτοπικού πόλου αθλητισμού και αναψυχής, την ενίσχυση των δράσεων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Κάρλας, κ.λ.π.

Θεωρώ αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μία νεότερη ενημέρωση ώστε να αποτυπωθεί η μορφή του Ρ.Σ. όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά από την εξέταση των σχολίων και παρατηρήσεων που έθεσα, αλλά και που τέθηκαν και από το Δήμο Βόλου και άλλους φορείς της Μαγνησίας. Στην ίδια συνάντηση θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να εξετάζονταν οι κατευθυντήριες γραμμές του νέου Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Θεσσαλίας, που είναι υπό εκπόνηση, ώστε να είναι βέβαιο ότι αναπτύσσεται η αναγκαία συνέργεια. Αλλωστε πρόκειται για δύο εργαλεία ανάπτυξης που οφείλουν να αλληλοσυμπληρώνονται, ενισχύοντας έτσι την πολλαπλασιαστικότητα τους.

Τέλος θεωρώ εξαιρετικά θετική εξέλιξη την προκήρυξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ, όπως είχε συμφωνηθεί με εσάς και την πρώην Υπουργό Τ. Μπιρμπίλη κατά τη συνάντηση τον 4ο 2011 με τον υπογράφοντα και το Δήμαρχο Βόλου Π. Σκοτινιώτη, της μελέτης για τα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του Πηλίου καθώς κατά αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος Πηλίου με στόχο πάντα την προστασία του πλούσιου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει