Επιστολή Μουτσινά προς τη Βουλευτή Ζ. Μακρή για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Δήμο Βόλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Αγαπητή συνάδελφε,

Εκ προοιμίου, θεωρείστε δεδομένη την σύμπραξή μου για την διεκδίκηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τον Δήμο του Βόλου. Στο πλαίσιο λοιπόν, αυτής της διεκδίκησης και εκτιμώντας ως βασικό στοιχείο την ανάγκη ύπαρξης διαφανών και τεκμηριωμένων διαδικασιών ώστε να μη μετατραπεί η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε παλαιοκομματικό μοίρασμα ελεημοσύνης, σας στέλνω την παρούσα επιστολή με ορισμένα κρίσιμα κατά την γνώμη μου ζητήματα, την οποία και θα δημοσιοποιήσω, στη βάση μιας ανοικτής και δημόσιας συνεργασίας που απαιτείται για μια πραγματική σύμπραξη προς όφελος του Βόλου.

1. Το πρόβλημα της Μαγνησίας (και προφανώς κατά μέγιστο λόγο του Βόλου) δεν είναι απλώς η πρωτιά στην ανεργία για το 2012, την οποία «έχασε» για ελάχιστο το 2013. Το μεγάλο πρόβλημα, που δημιουργεί τριγμούς στην τοπική κοινωνία και πρέπει να αναδειχθεί, είναι το διαχρονικά μεγάλο μέγεθος της ανεργίας στη Μαγνησία, για το οποίο και έχω κάνει σειρά παρεμβάσεων προς τον Υπουργό. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος της ανεργίας για τα τέσσερα χρόνια της κρίσης (2010 – 2013), που είναι και η χειρότερη επίδοση της επικράτειας, ανέρχεται στο 26,75% έναντι του 20,4% του εθνικού μέσου όρου. Με απλά λόγια η Μαγνησία φυτοζωεί επί τέσσερα χρόνια με ανεργία ίση περίπου με την μέγιστη ανεργία της χώρας (27,3%) του 2013.

2. Δυστυχώς επίσης υπήρξε πραγματικός εμπαιγμός της κοινωνίας μας εκ μέρους της κυβέρνησης, σχετικά με την καταβολή του εγγυημένου εισοδήματος. Παρά τις μεγαλόστομες δηλώσεις μέχρι και την Τετάρτη 23/10/2013, όπου σε «ειδική» ημερίδα που οργάνωσαν στην Βουλή, οι Υπουργοί κκ. Στουρνάρας και Βρούτσης επαναδιαφήμισαν την πιλοτική έναρξη του προγράμματος από 1/1/2014, αποδεικνύεται ότι στην πράξη δεν είχαν ασχοληθεί μέχρι τότε με το θέμα. Μόλις στις 5/11/2013 ο Υπουργός κ. Βρούτσης υπέγραψε την απόφαση (συνημμένη η ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΛ-63Ζ) για την συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο: «Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δύο πιλοτικών εφαρμογών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. ΙΑ.3 του Ν. 4093/2012 σε δύο περιοχές της επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Στην Ομάδα Έργου μπορούν να καλούνται και να συμμετέχουν και οι εμπειρογνώμονες σε θέματα σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, όπως επίσης και εκπρόσωποι της Task Force Ελλάδος (TGR).» (εμφανίζονται λοιπόν εκπρόσωποι της TGR ως σύμβουλοι).

3. Στην ίδια προαναφερθείσα ημερίδα ο κ. Στουρνάρας είχε δηλώσει ανάμεσα στα άλλα: «…Μια βασική διαφορά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τόσο στην πιλοτική όσο και στην καθολική του εφαρμογή, είναι ότι χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί μέσα από τον πλεονασματικό προϋπολογισμό, εξασφαλίζεται στην πράξη η κοινωνική αλληλεγγύη και η αναδιανομή του πλούτου…». Αλήθεια ισχύει η πρόσφατη άποψη για «ευρωπαϊκά χρήματα», και για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασιστικό ρόλο στην εφαρμογή της διαδικασίας;

4. Τον Μάρτιο του 2014 εμφανίζεται και Τεχνικός Σύμβουλος. Αναρτάται στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΛ-1Η7 με ημερομηνία 5/3/2014, η οποία δεν επισυνάπτεται λόγω μεγέθους αλλά μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο) ανάθεση του Υπουργού κ. Βρούτση στην Παγκόσμια Τράπεζα, (The World Bank), το έργο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος εισοδηματικών ενισχύσεων (δηλ. το εγγυημένο εισόδημα) σύμφωνα με την από 31/10/2013 σύμβαση, η οποία διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή, έναντι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000). Είναι προφανές ότι εκτός των ερωτηματικών που γεννούν οι ημερομηνίες των συμβάσεων και αποφάσεων, δημιουργείται και η απορία γιατί η Ελλάδα της κρίσης, των 1,5 εκατ. ανέργων και των 2,5 εκατ. φτωχών καταβάλλει 2.000.000 ευρώ στην Παγκόσμια Τράπεζα για συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εισαγωγή στη χώρα μας ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όταν για την πιλοτική φάση του προγράμματος έχει προβλεφθεί κονδύλι 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή οι συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπεζας κοστολογούνται στο 10% του προγράμματος.

5. Συμμεριζόμενος τέλος την έκπληξή σας για τους φερόμενους δικαιούχους Δήμους στο δημοσίευμα του Έθνους (στους οποίους όπως αναφέρετε στην πρόσφατη ερώτησή σας συμπεριλαμβάνονται δήμοι των εκλογικών περιφερειών του υπουργού και του αρμόδιου υφυπουργού), έχω να προσθέσω τα εξής: από τους 13 Δήμους, οι έξι ανήκουν σε νομούς οι οποίοι έχουν διαχρονικά ποσοστά ανεργίας (την τετραετία 2010 -2013) μικρότερα από το μέσο εθνικό ποσοστό του 20,4% που προανέφερα. Χαρακτηριστικά πολύ μικρή ανεργία έχουν οι Κυκλάδες (15,4%) και η Καρδίτσα (επίσης 15,4%).

Όλως τυχαίως πάλι, στις έξι αυτές περιφέρειες έχουν εκλεγεί 19 κυβερνητικοί βουλευτές έναντι 8 της αντιπολίτευσης, και συμπεριλαμβάνονται βέβαια και οι Δήμοι στους οποίους αναφερθήκατε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει