Επιστολή περιφερειάρχη Θεσσαλίας στον Πρωθυπουργό για τη συνέχιση των έργων στον Αχελώο

Κώστας Αγοραστός: «Ζήτημα εθνικής σημασίας να συνεχιστούν τα έργα στον Αχελώο»

Επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά απέστειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά ότι η συνέχιση των έργων μερικής μεταφοράς νερού από την άνω ρου του Αχελώου είναι ζήτημα εθνικής σημασίας.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Εν’ όψη της εκδίκασης την ερχόμενη βδομάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας της υπόθεσης για την συνέχιση των έργων του Αχελώου, επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τα παρακάτω χρήσιμα στοιχεία. Το έργο της μεταφοράς μικρής ποσότητας νερού από την άνω ρου του Αχελώου είναι μια εθνική υπόθεση υψίστης σημασίας και δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία αλλά το σύνολο της χώρας. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο πολλαπλού σκοπού με αδιαμφισβήτητα οφέλη στο περιβάλλον (υδατικό ισοζύγιο, υπόγεια νερά, κ.α.), στην ενέργεια (υδροηλεκτρικά έργα), στην ύδρευση πολεοδομικών συγκροτημάτων και οικισμών, στη γεωργία, στην οικονομία και αλλού. Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί πάνω από 1 δις ευρώ (με σημερινές τιμές) για το έργο αυτό, που συνολικά έχει φτάσει σε ποσοστό ολοκλήρωσης το 75%. Η ολοκλήρωση του συμβάλει στην εθνική οικονομία, ενώ ενδεχόμενη ένταξή του στο ΕΣΠΑ δύναται να αποφέρει πόρους ύψους 750 εκατ. ευρώ στο κράτος, αυξάνοντας την απορροφητικότητα και τονώνοντας την πραγματική οικονομία.

Η Θεσσαλία είναι αποδεδειγμένα η πλέον ελλειμματική περιφέρεια της χώρας σε νερό και αν δεν λάβουμε επειγόντως τα κατάλληλα μέτρα, η οικολογική καταστροφή θα είναι μη αναστρέψιμη. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως με πρόσφατη απόφασή του για τη συνέχιση των έργων μεταφοράς νερού από τον Αχελώο και η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική για τον εθνικό Δικαστή. Ενδεχόμενη μη συνέχιση των έργων θα αποτελούσε απόφαση που δεν θα άνηκε στη σφαίρας της κοινής αλλά και της θεσμικής λογικής, καθώς το έργο της μετέπειτα περιβαλλοντικής αποκατάστασης είναι ανυπολόγιστο. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα υπό επικύρωση Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων, αν τα έργα στον Αχελώο δεν προχωρήσουν 500.000 στρέμματα θα μείνουν ακαλλιέργητα και 36.000 αγρότες θα σταματήσουν να καλλιεργούν. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου η χώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει, ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν καταστροφικό. Πέραν όλων των άλλων και σύμφωνα με έγκυρους ερευνητές, η Θεσσαλία κινδυνεύει με ερημοποίηση. Ήδη η εμφάνιση εδώ και αρκετά χρόνια ρηγμάτων σε περιοχές στην περιοχή νότια της Λάρισας (Πλατύκαμπος, Νίκη, Αρμένιο, Κιλελέρ) έως και τα χωριά Ριζόμυλος και Στεφανοβίκειο της Μαγνησίας καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη για συνέχιση των έργων στον Αχελώο και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα στο θεσσαλικό κάμπο.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα στρεβλή άποψη που επικράτησε τα τελευταία χρόνια περί υποβάθμισης του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς από τα έργα στον Αχελώο, η οποία είναι εντελώς αντιεπιστημονική και καλλιεργεί τοπικιστικές αντιθέσεις χωρίς πραγματική βάση. Ο Αχελώος είναι ο πλουσιότερος σε παροχή νερού ποταμός στην Ελλάδα, οι πηγές του οποίου βρίσκονται στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Η ρύθμιση της παροχής του Αχελώου, που επιτυγχάνεται στους ταμιευτήρες της ΔΕΗ Α.Ε. & κυρίως σ’ αυτόν των Κρεμαστών, όπου αποθηκεύονται μέχρι 3 δισ. m3 και ελευθερώνονται ελεγχόμενα στα κατάντη, αναβαθμίζουν τις συνθήκες επάρκειας του υδατικού πόρου σε ξηρές περιόδου. Η ολοκλήρωση των κατά 75% δρομολογημένων έργων, πρόκειται να εξαλείψει πλυμμυρικά φαινόμενα, που εμφανίζονται κατά καιρούς στην Δυτική Στερεά και να ταμιεύσει επιπλέον ποσότητες για την ίδια περιοχή κατά τους θερινούς μήνες. Τα δε υδροηλεκτρικά έργα της Μεσοχώρας, της Συκιάς και του Αυλακίου εντάσσονται στα έργα για επίτευξη του στόχου (20/20/20) της προέλευσης δηλαδή, του 20% της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμο πόρο έως το 2020, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία. Το Υ/Η στη Μεσοχώρα (έτοιμο κατά 95%) μπορεί να παράξει καθαρή ενέργεια 384 GW το δε Υ/Η στη Συκιά (έτοιμο κατά 65%) 296 GW, μειώνοντας την υποχρέωση της χώρας στο χρηματιστήριο ρύπων.

Τέλος κ. Πρωθυπουργέ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την δέσμευσή σας κατά την τελευταία σας επίσκεψή στη Θεσσαλία, όπου ενώπιων των Θεσσαλών εκφράσατε την πεποίθησή σας ότι τα έργα μεταφοράς ποσότητας νερού από την άνω ρου του Αχελώου πρέπει επιτέλους να συνεχιστούν για το συμφέρον των πολιτών. Μάλιστα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την ίδια άποψη συμμερίζονται και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, θέση την οποία έχουν εκφράσει και στην αίθουσα του ελληνικού κοινοβουλίου.

Για την ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτω φωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό από τα έργα στον Αχελώο για να μπορέσετε να έχετε ιδία άποψη για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής σε περίπτωση μη συνέχισης των έργων. Παρακαλώ για το προσωπικό σας ενδιαφέρον σ’ αυτό το ευαίσθητο ζήτημα το οποίο είναι εθνικής σημασίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει