Επιστολή του Δήμου Ρήγα Φεραίου στον Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών

Επείγει η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της Κάρλας

Επιστολή με την οποία τονίζει την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου από τη λίμνη Κάρλα το οποίο αυτή την περίοδο λιμνάζει, ενώ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Κωστή Χατζηδάκη η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Ελένη Λαΐτσου.

Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής: «Η λίμνη Κάρλα η οποία ανασυστάται αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της κεντρικής και όχι μόνο Ελλάδας και περιλαμβάνει συμπληρωματικά έργα μείζονος σημασίας για την περιβαλλοντική ισορροπία, αλλά και την κοινωνική και οικονομική συνοχή του πληθυσμού.

Ένα από τα συμπληρωματικά έργα είναι και το αρδευτικό δίκτυο το οποίο θα ξεκινάει από τη λίμνη και θα διακλαδώνεται στις παρακάρλιες περιοχές με στόχο την άρδευση των χιλιάδων καλλιεργειών που βρίσκονται στο θεσσαλικό κάμπο, εξέλιξη που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην διασφάλιση της ποιότητας του υπόγειου υδροφορέα, αφού θα εξαλειφθούν οι αρδευτικές γεωτρήσεις, ενώ θα συμβάλλει και στην οικονομική ανακούφιση των αγροτών που διαθέτουν μεγάλα ποσά για την ενοικίαση και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών για τις γεωτρήσεις.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου θα επιτευχθεί και η πολυπόθητη ανανέωση των νερών της λίμνης που είναι καίριας σημασίας για τη διάσωση του οικοσυστήματος του ταμιευτήρα.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί μόλις το 10% των εργασιών, ενώ η εργολαβία έχει σταματήσει.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα για την προώθηση του έργου, αλλά δυστυχώς τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχουν ανταποκριθεί. Δυστυχώς οι δραματικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών με τις συνεχείς αλλαγές Υπουργών και την αβεβαιότητα στην οικονομική βιώσιμοτητα της χώρας έχουν προκαλέσει συνθήκες τελμάτωσης στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού αναπτυξιακού έργου, και μάλιστα σε μια περιοχή, όπως η Θεσσαλία, η οποία όπως γνωρίζετε «στεγνώνει» από νερό, ενώ η λίμνη Κάρλα θα μπορούσε να λειτουργήσει σωτήρια για την λύση του αρδευτικού προβλήματος.

Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και, εφόσον πρόκειται για ευρωπαϊκούς πόρους από τους οποίους χρηματοδοτείται το έργο, θα πρέπει να υπάρξει αποτελμάτωση όσο το δυνατόν συντομότερα.

Με την παρούσα επιστολή λοιπόν σας ζητάμε να ενεργοποιηθεί άμεσα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο.

Παράλληλα σας θέτουμε τα εξής ερωτήματα ζητώντας την απάντησή τους:

Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το αρδευτικό δίκτυο Κάρλας;

Κινδυνεύει ή όχι η χρηματοδότηση του έργου;

Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο;

Κλείνοντας την επιστολή τονίζουμε πως η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου κρίνεται αναγκαία τόσο για την ανανέωση των νερών του ταμιευτήρα όσο και για τη δραστική μείωση των αρδευτικών γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή και τη συνεπαγόμενη μείωση φαινομένων υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί σημαντικά τις περιοχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αφού δημιουργούνται φαινόμενα καθιζήσεων εδαφών που στην επιφάνεια εμφανίζονται ως ρήγματα, καθώς και αρνητικών επιδράσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει