Επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας στο Δήμαρχο Βόλου για την ανάπλαση της πλατείας Πανεπιστημίου

Επιστολή στο Δήμαρχο Βόλου σχετικά με την ανάπλαση της πλατείας Πανεπιστημίου απέστειλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας στο Δήμαρχο Βόλου κ. Πάνο Σκοτινιώτη.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως ενημερωθήκαμε από τον τοπικό τύπο, προχωρήσατε στη συγκρότηση Ομάδας Μελέτης για τη διαμόρφωση της Πλατείας Πανεπιστημίου, η οποία αποτελείται από στελέχη του Δήμου Βόλου και καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι θα προσφέρουν το έργο τους χωρίς αμοιβή.

Η Πλατεία Πανεπιστημίου πλέον αποτελεί το νεότερο κεντρικό σημείο της πόλης και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει σύμβολο και προβολή για το Βόλο.

Η άποψή μας είναι ότι για ένα έργο, που θα καθορίσει φυσιογνωμικά τη πόλη του Βόλου και θα αποτελεί σημείο προβολής, θα πρέπει να προκηρυχτεί πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ακόμη και με συμβολικά βραβεία για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τις πλέον πρωτότυπες και πρωτοποριακές ιδέες.

Κάθε άλλη ενέργεια είναι προσβολή και για τους αρχιτέκτονες τόσο της πόλη μας όσο και πανελληνίως.

Όπως έχουμε διατυπώσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν «πάγια θέση του ΤΕΕ Μαγνησίας, είναι οι δημόσιοι φορείς να μην προχωρούν σε απευθείας αναθέσεις μελετών».

Κύριε Δήμαρχε,

Προς επίρρωση όλων των παραπάνω σας παραθέτουμε την Υπουργική Απόφαση 26804/2011 η οποία αναφέρεται στο νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων, την οποία σας επισυνάπτουμε.

Εκεί μεταξύ άλλων τονίζεται ότι «Διαγωνισμός μελετών είναι η διαδικασία με την οποία η αναθέτουσα αρχή, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1του Ν. 3316/2005, επιδιώκει την εξασφάλιση μελετών ή σχεδίων ιδεών, κυρίως στον τομέα της αρχιτεκτονικής αλλά και στους λοιπούς τομείς όπως της χωροταξίας, της πολεοδομίας και των έργων πολιτικού μηχανικού, που επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και απονομή χρηματικών βραβείων.

Ειδικότερα αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός μελετών στον οποίο κύρια μελέτη είναι η αρχιτεκτονική μελέτη. Με το διαγωνισμό μελετών επιδιώκεται ευρύτερη συμμετοχή μελετητών και η ανάπτυξη του πνεύματος της άμιλλας με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς…

Άρθρο 2

Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών

1. Οι διαγωνισμοί μελετών προκηρύσσονται υποχρεωτικά για μελέτες ή για σχέδια ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου, του δημοσίου ή των νομικών προσώπων

της παρ. 9 του άρθρου 1, του Ν. 3316/2005. Η υποχρέωση τουλάχιστον για τα σχέδια ιδεών υφίσταται και στις περιπτώσεις που πρόθεση της διοργανώτριας αρχής είναι η σύνταξη της μελέτης από την ίδια.

..…α2. Διαμορφώσεις − αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων:

Σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου.»

Κύριε Δήμαρχε,

Ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψην σας τις ενστάσεις μας, όπως και την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο έργο και να προχωρήσετε άμεσα στη διενέργεια ενός πανελληνίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ώστε να αναδειχθεί κατά τον καλύτερο τρόπο, η Πλατεία του Πανεπιστήμιου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει