Επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας βοοειδών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ειδοποιεί τους υπόχρεους ιδιοκτήτες βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ότι, όπως τους έχει γνωστοποιηθεί επανειλημμένως, από τις 19/07/2016 η Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων βρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού εμβολιασμού για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών. Από τα στοιχεία που διατηρεί η Υπηρεσία διαπιστώνεται ότι αρκετοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν προβεί ούτε σε γνωστοποίηση των μεταβολών του αριθμού ζώων της εκτροφής τους, μήτε στη διενέργεια του ανωτέρω υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς δεν έχουν κοινοποιήσει Δελτίο Εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών για την εκμετάλλευσή τους.

Ως εκ τούτου, οφείλουν εντός του μηνός Δεκεμβρίου:

Να γνωστοποιήσουν στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία τυχόν μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου τους (θάνατο, αγνοούμενο, διακοπή λειτουργίας εκμετάλλευσης) που να αιτιολογούν την μη πραγματοποίηση του εμβολιασμού σε όλη ή μέρος της εκτροφής,
Να εμβολιάσουν άμεσα το σύνολο των ζώων της εκτροφής,
Να μας κοινοποιήσουν το σχετικό Δελτίο Εμβολιασμού

Επισημαίνεται ότι όλοι οι βοοτρόφοι οφείλουν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού, διαφορετικά αποκλείονται από τη χορήγηση σχετικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α32/11-02-2014).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει