Εργασίες καθαριότητας από το προσωπικό του Πολυδύναμου Γραφείου Νέας Αγχιάλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Εργασίες καθαριότητας πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 12 Ιουνίου από το προσωπικό του Πολυδύναμου Γραφείου Νέας Αγχιάλου.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

-Καθαρισμός παραλίας και κεντρικής αγοράς σε καθημερινή βάση (καλαθάκια, διάφορα σκόρπια απορρίμματα κλπ.)
-Καθαρισμός του Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών
-Καθαρισμός νησίδας Ελ. Αεροπορίας και νησίδας οδού Ελευθερίας
-Κεντρικές πλατείες και πάρκα στα Τοπικά Διαμερίσματα Μικροθηβών και Αϊδινίου, καθώς και κόψιμο χόρτων στο κοιμητήριο Μικροθηβών
-Καθαρισμός λαϊκής αγοράς
-Κόψιμο χόρτων σε τμήμα της κεντρικής αγοράς
-Τοποθέτηση νέων κάδων στις παραλίες (Ν. Αγχιάλου, Χρ. Ακτής Παναγιάς και Μαμιδάκη) και άδειασμα μικρών κάδων (Δευτέρα και Παρασκευή) από τις παραλίες των οικισμών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει