Ερώτηση Βουλευτών Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ για τη στρεμματική αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Οι βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν από κοινού ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την στρεμματική αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών χωριών του Πηλίου και την στήριξη των παραδοσιακών ελαιώνων στο Τρίκερι.

Στην ερώτηση οι βουλευτές αναφέρουν πως οι παραγωγοί, που έχουν ελαιώνες στο νησί, μέχρι και το 2014 λάμβαναν Στρεμματική Αποζημίωση έχοντας τα δικαιώματα των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Πέρσι ο κωδικός κοινότητας για αυτούς, που είχαν τεμάχια στο νησί ήταν Κ43640109 Παλαιόν Τρικέριον, (το νησί) και με κωδικό ποικιλίας 8193 Παραδοσιακοί ελαιώνες στα μικρά νησιά Αιγαίου.

Φέτος υπάρχει μόνο ένας κωδικός για το χωριό Τρίκερι 91070501 και δεν υπάρχει δεύτερος για το νησί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περαστεί η συνδεδεμένη για τους παραδοσιακούς ελαιώνες, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να κινδυνεύουν να χάσουν τη στρεμματική ενίσχυση.

Ενώ, όπως αναφέρουν στη συνέχεια, επειδή στο Πήλιο υπάρχουν πράγματι παραδοσιακοί ελαιώνες με επικλινή εδάφη και πεζούλες, ο κλήρος είναι μικρός και η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει μηχανική καλλιέργεια, ερωτούν τον κο Υπουργό εάν βρίσκεται στα σχέδια του Υπουργείου η επέκταση του μέτρου της συνδεδεμένης ενίσχυσης, και σε ποιες ενέργειες θα προβεί ούτως ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που προέκυψε με τους κωδικούς προκειμένου οι ελαιώνες, που υπάρχουν στο νησί Τρίκερι να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

Θέμα: «Για την στρεμματική αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών χωριών του Πηλίου και την στήριξη των παραδοσιακών ελαιώνων στο Τρίκερι»

Στα χωριά του Πηλίου υπάγεται το Τρίκερι, αλλά και το νησί του Τρικερίου. Οι παραγωγοί, που έχουν ελαιώνες στο νησί, μέχρι και το 2014 λάμβαναν Στρεμματική Αποζημίωση έχοντας τα δικαιώματα των Νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Πέρσι ο κωδικός κοινότητας για αυτούς, που είχαν τεμάχια στο νησί ήταν Κ43640109 Παλαιόν Τρικέριον, (το νησί) και με κωδικό ποικιλίας 8193 Παραδοσιακοί ελαιώνες στα μικρά νησιά Αιγαίου.

Φέτος υπάρχει μόνο ένας κωδικός για το χωριό Τρίκερι 91070501 και δεν υπάρχει δεύτερος για το νησί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περαστεί η συνδεδεμένη για τους παραδοσιακούς ελαιώνες.

Επειδή, οι ελαιοπαραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν τη στρεμματική ενίσχυση.

Επειδή, στο Πήλιο υπάρχουν πράγματι παραδοσιακοί ελαιώνες με επικλινή εδάφη και πεζούλες, ο κλήρος είναι μικρός και η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει μηχανική καλλιέργεια.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πώς προτίθεται να κινηθεί το Υπουργείο προκειμένου οι ελαιώνες, που υπάρχουν στο νησί Τρίκερι να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Προτίθεται το Υπουργείο να επεκτείνει το μέτρο της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για τους παραδοσιακούς ελαιώνες σε όλο το Πήλιο;

Αν βρίσκεται στα σχέδια του Υπουργείου η επέκταση του μέτρου, τότε σε ποιες ενέργειες θα προβεί ούτως ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που προέκυψε με τους κωδικούς;

Η ερωτώντες Βουλευτές

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλλής Συμεών (Μάκης)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει