Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη δασοπροστασία και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Την ενεργοποίηση των αρμόδιων Υπουργείων, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ζητούν με ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι Βουλευτές Μαγνησίας Δανάη Τζήκα και Κώστας Δελημήτρος.

Όπως τονίζουν, η χώρα έχει ανάγκη μια σύγχρονη δασική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, με έμφαση στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα αίτια υποβάθμισης των δασών. Άλλωστε, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών σε μακροπρόθεσμη βάση κρίνεται σημαντικό ζήτημα καθώς οι καταστροφές που περιοδικά εκδηλώνονται έχουν ανυπολόγιστο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, φυσικό πλούτο, περιουσίες, σε κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε με πολλούς τρόπους να χαλαρώσει το καθεστώς προστασίας του φυσικού χώρου συνολικά, με ανύπαρκτη πολιτική δασικής διαχείρισης και υποστελεχωμένους αρμόδιους φορείς.

Η νέα Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και έχει ως θέσει ως προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο, όπως έχει δηλώσει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση και η ανάρτηση των δασικών χαρτών, αποτελούν άμεση προτεραιότητα του αρμόδιου Υπουργείου και θεωρείται ως ένα από τα μέτρα που θα ενισχύσει ουσιαστικά τη δασοπροστασία.

Ωστόσο, σε αναμονή ενός ριζικού νέου μοντέλου αντιμετώπισης του προβλήματος, που απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα αλλά και με δεδομένο ότι ξεκινά σε λίγες μέρες η αντιπυρική περίοδος, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες για την προετοιμασία της αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, για τον υλικοτεχνικό εφοδιασμό και εξοπλισμό και την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προγραμμάτων έργων και εργασιών που απαιτούνται.

Σε αυτά τα πλαίσια, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί για τα απαιτούμενα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να επιτευχθεί η εποπτεία των δασικών εκτάσεων τη φετινή περίοδο αλλά και για την πρόληψη των πυρκαγιών και για τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους. Έμφαση δίνεται επιπλέον στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων με έμφαση στο δασικό οδικό δίκτυο, τις αντιπυρικές ζώνες, τη σηματοδότηση των δασικών δρόμων και τις έγκαιρες επεμβάσεις διαχείρισης της καύσιμης ύλης. Επίσης ερωτώνται για την αναγκαία στελέχωση των αρμόδιων φορέων από το κατάλληλο προσωπικό και για τις αντίστοιχες αποφάσεις και προϋπολογισμούς για την υπερωριακή τους απασχόληση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει