Ερώτηση για την ένταξη Νομικών Προσώπων Δημοσίου, δήμων και αγροτικών συνετ/μών στη ρύθμιση χρεών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την Παρασκευή 17 Απριλίου αναφέρεται ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου δεν προχωρούν στη ρύθμιση των χρεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αναφέρει σχετικά το δημοσίευμα ”από μια λίστα 3.100 Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με οφειλές 1 δισ. ευρώ προς τα Ταμεία, ρύθμιση έχουν κάνει μέχρι στιγμής μόνο οι 52 για χρέη μόλις 18 εκατ. Ευρώ!”.

Για τους εν λόγω φορείς προβλέφθηκε στο νόμο 4321/2015 και με απόφαση της κυβέρνησης τους δόθηκε η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από καθυστερούμενες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για το προσωπικό που απασχολούν και ασφαλίζουν στο ΙΚΑ σε 150 δόσεις, με μείωση των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών που βαρύνουν αυτές τις οφειλές κατά 50%.

Επειδή για το σύνολο των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, η ισχύουσα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί τελευταία ευκαιρία για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Επειδή απομένουν μόλις δέκα ημέρες για να λήξει η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση θα πρέπει να ενταχθούν και οι 3.100 φορείς, διαφορετικά το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα πρέπει να προβεί σε κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα ώστε να πάρει τα χρωστούμενα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα που ανέκυψε με τη ρύθμιση των χρεών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου;

Η ερωτώντες βουλευτές

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Τσίρκας Βασίλης

Απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κο Δ.Στρατούλη σχετικά με Ερώτηση της βουλευτού Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κατερίνας Παπανάτσιου με θέμα την ένταξη των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, των δήμων και των αγροτικών συνεταιρισμών στη ρύθμιση των χρεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία,

Στην κατατεθείσα ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1943/22-4-2015 η Βουλευτής Μαγνησίας Κατερίνα Παπανάτσιου αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, την Παρασκευή 17 Απριλίου απ’ όπου προκύπτει ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου δεν προχωρούν στη ρύθμιση των χρεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το Υπουργείο στην απάντηση του αναφέρει πως με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ν.4321/2015 προβλέπονται ευνοϊκότερες διατάξεις ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Ε. μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ Βαθμού, που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται επιπλέον σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) του ν.4015/2011, για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και Σ.Ε. Του ν.2810/2000, για τις Συνεταιριστικές Εταιρίες του άρθρου 32 του ν,2810/2000, οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Συμπράξεις και για τις ΚΕΣΕ που διατηρούνται με το άρθρο 50 του ν.4315/2014.

Ειδικότερα οι οφειλές των εν λόγω νομικών προσώπων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 2/3/2015 (αφορούν εισφορές περιόδου μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015), κεφαλαιοποιούνται έως 31/12/2014 και ρυθμίζονται, κατόπιν αιτήσεως, έως 150 ισόποσες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στην ανωτέρο ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1/3/2015.

Τέλος, στην απάντηση του το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταλήγει πως σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΑΟ, ΈΩΣ ΤΗΝ Παρασκευή 24/4/2015, στην τρέχουσα ρύθμιση έχουν ενταχθεί 104 από τα νομικά πρόσωπα και έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί έγκαιρα ,με επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς, η συνδρομή των Υπουργείων που εποπτεύουν τους παραπάνω φορείς προκειμένου να ενταχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει