Ερώτηση Πουλάκη προς Αγοραστό για τις ελλείψεις προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ερώτηση που κατέθεσε σήμερα ο επικεφαλής της παράταξής Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας, Κ. Πουλάκης, προς τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στην ερώτησή του, ο κ. Πουλάκης ζητά να πληροφορηθεί από ποιες ακριβώς υπηρεσίες και ειδικότητες προέρχονται οι περισσότεροι αποχωρήσαντες και πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση των υπηρεσιών από πλευράς έμψυχου δυναμικού, αφού όπως επισημαίνει,
«η μείωση του προσωπικού περίπου κατά το 1/3 είναι εξαιρετικά ανησυχητική, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν εξειδικευμένες κατηγορίες υπαλλήλων, που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους, γεγονός που μπορεί να έχει διαλυτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Περιφέρειας και στο επίπεδο των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών».

Ο κ. Πουλάκης τονίζει ότι η δραστική μείωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας «αποτελεί προφανή συνέπεια των μνημονιακών κατευθύνσεων που στοχεύουν στη διάλυση του δημοσίου και στην παράδοση ολόκληρων τομέων αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην ιδιωτική πρωτοβουλία» και τονίζει ότι η Περιφερειακή Αρχή θα έπρεπε, αντί των διαπιστώσεων, να πάρει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να εφαρμόσει την ομόφωνη εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου καταδίκη του μέτρου της διαθεσιμότητας. Υπενθυμίζει δε ότι ο κ. Αγοραστός είναι και αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, έπρεπε λοιπόν να έχει πάρει και σχετικές πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Περαιτέρω, ο κ. Πουλάκης επαναφέρει την πάγια θέση της «Θεσσαλίας της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας», για την ανάγκη ενίσχυσης και με προσωπικό και με πόρους και εξοπλισμό των περιφερειακών υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και επισημαίνει ότι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεστε για την περιοχή μας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί με διαλυμένες περιφερειακές υπηρεσίες».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του κ. Πουλάκη, όπως κατατέθηκε.

Ε ρ ώ τ η σ η
Προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κων/νο Αγοραστό
Μείωση προσωπικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή σας στην ΕΡΑ Θεσσαλίας αναφέρατε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας απογυμνώνεται από προσωπικό, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων και εφεδρείας. Συγκεκριμένα αναφέρατε ότι από 1672 συνολικά εργαζόμενους έχουν απομείνει περί τους 1100, ενώ υποστηρίξατε ότι χρειάζεται πολύ «τρέξιμο» και ότι κάνετε από την πλευρά σας ό,τι μπορείτε.

Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, η μείωση του προσωπικού περίπου κατά το 1/3 είναι εξαιρετικά ανησυχητική, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν εξειδικευμένες κατηγορίες υπαλλήλων, που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους, γεγονός που μπορεί να έχει διαλυτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Περιφέρειας και στο επίπεδο των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Αποτελεί προφανή συνέπεια των μνημονιακών κατευθύνσεων που στοχεύουν στη διάλυση του δημοσίου και στην παράδοση ολόκληρων τομέων αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Όπως γνωρίζετε, πάγια θέση μας, ως «Θεσσαλίας της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας», την οποία έχουμε κατ’ επανάληψη εκθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η ενίσχυση και με προσωπικό και με πόρους και εξοπλισμό των περιφερειακών υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας.

Επειδή, λοιπόν, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και των πολιτών για τις ακριβείς ελλείψεις σε προσωπικό και την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες.

Επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόσφατα τάχθηκε ομόφωνα κατά της εφαρμογής του μέτρου της διαθεσιμότητας στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, πρέπει επομένως, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης, η Περιφερειακή Αρχή να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να το εμποδίσει, αντί απλώς να διαπιστώνει τις μειώσεις του προσωπικού.

Επειδή, τέλος, η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεστε για την περιοχή μας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί με διαλυμένες περιφερειακές υπηρεσίες, οι οποίες είναι εξ ορισμού υπεύθυνες για την υλοποίηση της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας και αποτελούν πολύτιμο φορέα πληροφόρησης και διοικητικής και επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης σε μία σειρά κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή.

Στη βάση των ανωτέρω, ε ρ ω τ ά σ θ ε :

1.Πώς κατανέμονται ανά υπηρεσία και ειδικότητα οι αποχωρήσαντες υπάλληλοι; Σε ποιες υπηρεσίες/ειδικότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες ελλείψεις;
2.Πώς διαμορφώνεται, μετά τις αποχωρήσεις, η κατανομή του έμψυχου δυναμικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανά υπηρεσία και ανά ειδικότητα;
3.Πέραν της πίεσης προς τους εναπομείναντες υπαλλήλους, με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το μεγάλο κενό που ανακύπτει με την αποχώρηση του 1/3 των υπαλλήλων της Περιφέρειας;
4.Με δεδομένο ότι το φαινόμενο της αποψίλωσης της Αυτοδιοίκησης από προσωπικό είναι πανελλαδικό και σχετίζεται με τις κεντρικές κυβερνητικές κατευθύνσεις, τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει στο πλαίσιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της οποίας είστε Αντιπρόεδρος;

Με τιμή
Ο ερωτών περιφερειακός σύμβουλος και
επικεφαλής της παράταξης
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»
Κων/νος Πουλάκης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει