Ερώτηση της «Επιλογής Ευθύνης» για την επαναλειτουργία του Στεκιού Παιδιού στην οδό Κασσαβέτη

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Βόλου είναι συνιδιοκτήτης του μισού (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου επί των παραλλήλων οδών Κασσαβέτη 16 και Σταθά, εκτάσεως 1.117,20 τ.μ., το οποίο, κατά το υπόλοιπο μισό (1/2) εξ αδιαιρέτου, ανήκει στο Νοσοκομείο Βόλου. Στο οικόπεδο αυτό, από το 1986 (δημαρχία Κουντούρη) λειτουργούσε το «Στέκι Παιδιού» του πρώην Δήμου Βόλου, μέχρι και το 2007, οπότε κατεδαφίστηκε γιατί κρίθηκε ακατάλληλο, καθώς περιείχε αμίαντο. Έκτοτε, το περιουσιακό αυτό στοιχείο του Δήμου παρέμενε εντελώς αναξιοποίητο, λόγω και της συνιδιοκτησίας με το Νοσοκομείο, αφού οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής Βούλγαρη για αυτούσια διανομή του οικοπέδου, με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε δύο διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, δεν είχαν καρποφορήσει.

Η δημοτική αρχή Σκοτινιώτη αποφάσισε να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο γα τη δημιουργία πρότυπου χώρου δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών της πόλης και συγκεκριμένα, για να επαναλειτουργήσει στο χώρο αυτό το «Στέκι Παιδιού», καθώς επίσης και για τη λειτουργία Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης. Για τη συγκεκριμένη χρήση, ωστόσο, κρίθηκε ότι απαιτείται ο χώρος ολόκληρου του οικοπέδου, ώστε, αφενός να ανεγερθεί το κτήριο που θα στεγάσει τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και τη Βιβλιοθήκη, αφετέρου να απομείνει επαρκής αύλειος χώρος για ασφαλή και άνετη χρήση από τα παιδιά που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Στεκιού, καθώς και για τις ανάγκες των υλοποιούμενων σε αυτό προγραμμάτων. Αποφάσισε, έτσι, αντί της αυτούσιας διανομής, να συζητήσει με τη διοίκηση του Νοσοκομείου την ανταλλαγή του ανήκοντος στο Νοσοκομείο Βόλου ποσοστού (1/2) εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω ακινήτου, με ένα άλλο ίσης αξίας δημοτικό ακίνητο.

Ο σχεδιασμός της προηγούμενη δημοτικής αρχής για αξιοποίηση ολόκληρου του ως άνω οικοπέδου για το συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό ενισχύθηκε καθοριστικά από την ευγενική και μεγάλης ηθικής αξίας πρόθεση του συμπολίτη μας κ. Χαράλαμπου Τσιμά, όπως εκφράζεται στην από 1-10-2013 επιστολή του προς τον τότε Δήμαρχο Βόλου Π. Σκοτινιώτη, να συμβάλει έμπρακτα στην υλοποίηση του προαναφερόμενου σκοπού, με τη δωρεά του ιδιαίτερα σημαντικού χρηματικού ποσού των 500.000,00 € για τον εξοπλισμό του Κέντρου (Στέκι-Βιβλιοθήκη) που θα δημιουργηθεί. Μάλιστα, με την από 12-5-2014 επιστολή του, ο κ. Χαράλαμπος Τσιμάς γνωστοποίησε στον Δήμο την πρόθεσή του να δωρίσει και τη μελέτη (αρχιτεκτονική – στατική – ηλεκτρομηχανολογική – εικαστική) του δημοτικού κτηρίου που θα ανεγερθεί στο εν λόγω οικόπεδο, απ’ όσο, δε, γνωρίζουμε, έχει προχωρήσει στην εκπόνησή της.

Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 902/4-12-2013 απόφασή του, Βόλου ενέκρινε, καταρχήν, την ανταλλαγή του επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 21 και Δημ. Κονταράτου δημοτικού ακινήτου, με το ανήκον στο Νοσοκομείο Βόλου ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμου, έτσι ώστε αυτό να περιέλθει στο Δήμο Βόλου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) λήψη αντίστοιχης απόφασης από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βόλου, ο τότε Διοικητής του οποίου, Κ. Καραμπάτσας, έδειξε από την αρχή κάθε διάθεση αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας (πράγματι ελήφθη η αριθμ. 42/5-12-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»),
β) εκτίμηση της αγοραίας αξίας των υπό ανταλλαγή ακινήτων, από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος προχώρησε άμεσα τη σχετική διαδικασία και, στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκε η από 8-5-2014 έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή κ. Ιωάννη Αλεξόπουλου, από την οποία προκύπτει ότι τα προς ανταλλαγή ακίνητα είναι ίσης αξίας.

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για την ανταλλαγή των αναφερομένων ακινήτων εκπληρώθηκαν, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, με την αριθμ. 458/30-6-2014 απόφασή του, ενέκρινε την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και μεταβίβασης των ανωτέρω ακινήτων. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» έλαβε και αυτό, στις 4-9-2014, αντίστοιχη απόφαση, για να προχωρήσει η ανταλλαγή. Για την ολοκλήρωση, ωστόσο, της ανταλλαγής θα έπρεπε να ξεπεραστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με τη βούληση του διαθέτη που κληροδότησε το μισό οικόπεδο στο Αχιλλοπούλειο. Έτσι, η διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την αλλαγή του σχετικού όρου, καταθέτοντας σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Εφετείο.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο εκτελών χρέη δημάρχου σε ποιο σημείο βρίσκετ
αι η υπόθεση της ανταλλαγής, αν έχει εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου και έχει γίνει δεκτή η αιτηθείσα αλλαγή του σχετικού όρου της βούλησης του διαθέτη, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, και αν η δημοτική αρχή έχει εξασφαλίσει τους απαιτούμενους για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων πόρους, πέραν της μεγάλης δωρεάς του ευεργέτη κ. Τσιμά που αφορά τον εξοπλισμό του Κέντρου (Στέκι-Βιβλιοθήκη) που θα δημιουργηθεί».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει