Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας Θ. Νάκου με θέμα τα προβλήματα των φυσικοθεραπευτών.

Ο Βουλευτής Μαγνησίας Θανάσης Νάκος κατέθεσε Ερώτηση, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδο και Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φυσικοθεραπευτές κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Όπως αναλυτικά αναφέρει ο κ. Νάκος στην ερώτησή του, το τελευταίο χρονικό διάστημα οι συνδικαλιστικοί φορείς των Φυσικοθεραπευτών είχαν τις διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι τα επαγγέλματα του κλάδου της υγείας δεν θα απελευθερωθούν ανεξέλεγκτα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όμως πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών με μία τροπολογία, που κατέθεσε αιφνιδιαστικά, ακύρωσε στην πράξη το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και προχώρησε στην πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος των φυσικοθεραπευτών. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν περιορισμοί, που ανάγονται στο αριθμό των προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα, ή σε γεωγραφικά όρια ή σε ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα, αλλά ο μόνος περιορισμός που υπάρχει αφορά τη δημιουργία περισσοτέρων της μίας εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει, γιατί το επάγγελμα πρέπει να ασκείται από αυτόν που κατέχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ο οποίος και συμβάλλεται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλωστε τα ίδια τα ταμεία, απαιτούν οι υπηρεσίες να προσφέρονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης τρίτων προσώπων, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, ο βουλευτής επισημαίνει ότι για την έκδοση άδειας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας απαγορεύεται η εταιρική σύσταση από πρόσωπα, τα οποία δεν είναι φυσικοθεραπευτές, όπως επίσης και η συστέγαση με άλλα επαγγέλματα, όπως με γιατρούς, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Παράλληλα, με την εξασφάλιση της λειτουργίας φυσικοθεραπευτηρίων μόνο από τους ίδιους τους πτυχιούχους του κλάδου, περιορίζονται τα φαινόμενα αντιποίησης του επαγγέλματος και αποκλείεται η διείσδυση επιτηδείων στο χώρο, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει κανένα όφελος για την εθνική οικονομία, ενώ μπορεί να αποδειχθεί επαχθής γι΄αυτή μέσω της αύξησης και της σπατάλης των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων, τα όποια όπως όλοι γνωρίζουμε ήδη αντιμετωπίζουν πολλά οικονομικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι εξαιτίας αυτών των προβλημάτων τα ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν την εξόφληση των φυσικοθεραπευτών μέχρι και είκοσι μήνες.

Κλείνοντας ο Θανάσης Νάκος, ζητά την εξαίρεση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή από τη ρύθμιση του νόμου 3919/2011 για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την ολοκλήρωση της εξόφλησης των καθυστερούμενων αμοιβών προς τους φυσικοθεραπευτές από τα ασφαλιστικά ταμεία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει