Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 7η / 2015 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Παρασκευή 6η Μαρτίου 2015 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ενημέρωση κου Δημάρχου

2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παραγωγικής άδειας : α) στον κο Βαρβαρέσο Παναγιώτη του Χρήστου και β) στον κο Γεωργακόπουλο Δημήτριο του Αγγελή.

3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση/ ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή του κου Καραγιάννη Ιωάννη του Στεργίου , από το Μητρώο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών , λόγω διακοπής επαγγέλματος.

5. Λήψη απόφαση για την έγκριση της 8/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου , με θέμα : «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού , για την προσαρμογή του στα οριστικοποιημένα δεδομένα της 31-12-2014 και έγκριση διάθεσης πίστωσης , για την πληρωμή τιμολογίων περασμένων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) .

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 13/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου , με θέμα «Λήψη απόφασης , σχετικά με την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου , περί καταβολής εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο του Δ.Σ. , δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 242 § 1 του Ν. 3463/2006»

7. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 235/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , περί «Έγκρισης μίσθωσης δημοτικού χώρου στη θέση «Σκυλάκι» του οικισμού Καμάρι της τ.κ. Κεραμιδίου», για την τετραετία 2015-2018 , με δημοπρασία» και λήψη νέας απόφασης.

8. Λήψη απόφασης για την κατανομή ΣΑΤΑ , ποσού 96.463,70 €.

9. Λήψη απόφασης για την εκλογή δημοτικών συμβούλων στη θέση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου , μετά από κλήρωση , στις επιτροπές :
α) Επιτροπή Παραλαβής εργασίας- υπηρεσίας, άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ , για το
έτος 2015 – (αναπληρωματικό μέλος)
β) Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτοκινήτων (άρθρο 67
του Π.Δ. 28/80- Ελ. Συν.Τμ. 7 Πράξη 129/2007) – (Τακτικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής )
γ) Επιτροπή παραλαβής έργων ΟΤΑ , μέχρι 5.869,40 € (τακτικό μέλος)

10. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014.

11. Λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων , οικονομικού έτους 2014.

12. Λήψη απόφασης για τη Διαγραφή – παραγραφή οφειλών τιμολογίων , λόγω παραγραφή τους , Πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου ή διπλοκαταχώρησής τους.

13. Λήψη απόφασης για την Προέγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου Ρήγα Φεραίου :
Α) Εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 2015.
Β) Εκδήλωση για το Μαρτυρικό Χωριό Ριζόμυλος της 23ης Μαρτίου 2015.

14. Λήψη απόφασης περί της εισήγησης της εκπροσώπου της τ.κ. Κερασιάς , σχετικά με αιτήσεις δημοτών για διαγραφή ή μείωση τελών ύδρευσης και άρδευσης .

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2015 . (Σχετική η 26/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής ).

16. Λήψη απόφασης για την Έγκριση προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών για το Δήμο Ρήγα Φεραίου και τα Νομικά Πρόσωπα, έτους 2015 Π.Δ. 254.285,28 € μαζί με το ΦΠΑ.

17. Έγκριση ορισμού νόμιμου υπολόγου – διαχειριστή , για τη διαχείριση των λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου , στην Τράπεζα Ελλάδος και στις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική και χρήσης της υπηρεσίας winbank της Τράπεζας Πειραιώς (Σχετ. ΑΔΣ 241/2014).

18. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης , για την ένταξη του Δήμου , στον Πίνακα Φορέων , που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας Κρατουμένων .

19. Λήψη τροποποίησης της 147/2013 Α.Δ.Σ. περί «Έγκρισης ορισμού Διαχειριστή – υπολόγου υπαλλήλου, του λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας, για το Πρόγραμμα LIFE «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού , σε τρεις ζώνες ειδικής προστασίας της Ελλάδας» .

20. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης του Λατομείου της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ .

21. Ενημέρωση – Συζήτηση, για όρους χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων στη θέση Παλιά Σφαγεία και στη θέση Διακλάδωση δ.κ. Βελεστίνου .

22. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στις αποθήκες του πρώην ΑΣΟ Στεφανοβικείου , στο Αγροτικό Συνεταιρισμό «Θεσσαλικό Φιστίκι»

23. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης δικηγόρου , περί της ανάκλησης της δωρεάς του κου Μακρόπουλου .

24. Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του κτιρίου του Προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’. (σχετ.η 2/2015 Απόφαση Τ.Κ. Καναλίων ) .

25. Λήψη απόφασης για την ένταξη ή μη του έργου «Κατασκευή μονάδας Βιομάζας ισχύος 5 MW , στη Β ΄ Βιομηχανική περιοχή του Βόλου» , ως ΑΠΕ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ,μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΡΦ κου Αποστόλου Βασιλόπουλου.

27. Λήψη απόφασης σχετικά με την Ένσταση (Επιφυλάξεις) της εταιρείας ΑΚΤΙΣ Α.Τ.Ε. – Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Τ.Ε. κατά των διαλαμβανομένων στον 3ο ΑΠΕ του έργου ¨ «Ασφαλτοστρώσεις οδών τ.δ. Στεφανοβικείου (Ασφαλτόστρωση δρόμου από αποθήκες Συνεταιρισμού- Γυμνάσιο έως Αγ. Αθανάσιο του τ.δ. Στεφανοβικείου) Δήμου Κάρλας.

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ,μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Δήμου Μουρεσίου – Ζαγοράς.

29. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ισογείου κτίσματος παλαιού Γυμνασίου Καναλίων Δήμου Κάρλας» .

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Ίδρυση Μουσείου Ριζομύλου» , με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 180468.

31. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Ίδρυση Μουσείου Ριζομύλου» .

32. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Περιφράξεις οικοπέδων Δήμου Ρήγα Φεραίου» Π.Δ. 18.469,33 € .

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου : «Συντηρήσεις πλατειών – Κ.Χ. – Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Φερών , έτους 2015»

34. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων ΟΤΑ.
( σύμφωνα με το αρ. 1900/2-3-2015 πρακτικού κλήρωσης)

35. Λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα) έτους 2015 , στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

36. Λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , έτους 2015 , στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

37. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, για αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών , δίμηνης διάρκειας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει