Ημερίδα Δικτύωσης για την Πράξη «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» την Τετάρτη 17 Ιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, διοργανώνει Ημερίδα Δικτύωσης για την Πράξη «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στις 11:00 π.μ. στο Διοικητήριο Βόλου, στην αίθουσα συνεδριάσεων (3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως), με είσοδο ελεύθερη στο κοινό με στόχο την ενημέρωσή του.

Η Πράξη «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ), της δράσης 3 της Κατηγορίας Παρέμβασης Ι «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου συντονιστής φορέας είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ANEBO Α.Ε.), ενώ εταίροι οι: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Βόλου, Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΟΕΠΑΠ Δήμου Βόλου, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το ευρύτερο αντικείμενο της Πράξης, που ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κατά την ανωτέρω Ημερίδα, είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την προώθηση της απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης, ενώ στόχος της η μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία τουλάχιστον 10 κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Πολιτισμού, της Πράσινης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας από 80 ανέργους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ορίζει το Πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει