Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα «Ανακυκλω-ΖΩ»

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα «Ανακυκλω-ΖΩ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, 2ος όροφος). Το πρόγραμμα αφορά την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 20 ανέργων, του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με σκοπό, την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανακύκλωσης και της πράσινης οικονομίας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013. Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα «Ανακυκλω-ΖΩ», οι ενδιαφερόμενοι του μπορούν να απευθυνθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Δημητριάδος 176, 38221 Βόλος, τηλ. 2421094700, ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.anakyklozo.gr από όπου και μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει