Ημερίδα του ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ για το ρόλο των Συνεργατικών Σχηματισμών στην Ευφυή Εξειδίκευση και Ανάπτυξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

«Ο Ρόλος των Συνεργατικών Σχηματισμών στην Ευφυή Εξειδίκευση και Ανάπτυξη – Delivering Smart Specialization and Economic Development through Clusters»

22 ΜΑΪΟY 2015 09:30 – 16:30 Αίθουσα Διαλέξεων, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα Βόλος (http://goo.gl/maps/yR5pD)

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ), διοργανώνει σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Enterprise Europe Network–Hellas, Workshop-Ημερίδα με αντικείμενο «Ο Ρόλος των Συνεργατικών Σχηματισμών στην Ευφυή Εξειδίκευση και Ανάπτυξη – Delivering Smart Specialization and Economic Development through Clusters».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Cluster Observatory), εκπρόσωποι συνεργατικών σχηματισμών (clusters) από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Corallia, Agrofood Park-Δανία, CHORUS, HBio), από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ακαδημαϊκούς φορείς, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι μελέτες του ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που εκπονούνται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και παραγωγικούς φορείς. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και συλλογικά όργανα αυτών, στο ερευνητικό δυναμικό και σε ενδιαφερόμενους φορείς της Θεσσαλίας και είναι ανοικτή στο κοινό.

Το Workshop εντάσσεται στις δράσεις του Έργου ΕΠΕΑ-Θ/ΚΡΗΠΙΣ (Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές) που υλοποιεί το ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό ενός Ευφυούς Πόλου Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία, που αφενός θα στηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξη του ΙΕΤΕΘ και αφετέρου θα διαμορφώσει μια στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης σε τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Αγροτική Παραγωγή, Βιομηχανία, και Υπηρεσίες Υγείας -Ποιότητας Ζωής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑ-Θ/ΚΡΗΠΙΣ και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Workshop είναι ο Διευθυντής του ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ, Καθηγητής Ηλίας Χούστης, ο οποίος αναφέρει πως οι δράσεις του έργου αφορούν ένα σύμπλεγμα καινοτομικών δραστηριοτήτων με κέντρο τον πρωτογενή τομέα και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, υλοποιείται η ενίσχυση των υποδομών και δραστηριοτήτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ, με έμφαση στους κλάδους ευφυούς εξειδίκευσης της Θεσσαλίας.

Πληροφορίες για την εξέλιξη των δράσεων, διαβουλεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων, και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://ireteth.certh.gr/kripis/.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει