Η ανάγκη της κοινωνικοποίησης στην τρίτη ηλικία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Τρίτη Ηλικία συνδέεται με μύθους, στερεότυπα και παρεξηγήσεις, κοινός παρονομαστής των οποίων είναι η απώλεια της αυτονομίας, η επιδείνωση της ποιότητας ζωής και η περιθωριοποίηση. Το πέρασμα στην Τρίτη Ηλικία μπορεί να αποτελέσει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή των ανθρώπων. Συνοδεύεται από πολλές βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές οι οποίες είναι υπεύθυνες για προβλήματα όπως η απομόνωση, η σωματική και πνευματική κατάπτωση, η δυσκολία προσαρμογής και η κατάθλιψη.

Η αίσθηση ότι παύεις να είσαι ενεργός, χρήσιμος και απαραίτητος για τους άλλους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι σύγχρονες αστικές οικογένειες σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν τους ηλικιωμένους ως «συμβατική υποχρέωση» που κάθε παρέμβασή τους είναι ενοχλητική, αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για αυτούς που περνάνε στις τάξεις των συνταξιούχων.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Νέας Αγχιάλου το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, αποτελεί ένα χώρο γεμάτο ζεστασιά που προσφέρει στους ηλικιωμένους ευκαιρίες για διασκέδαση, παρέα και κοινωνικές εκδηλώσεις άλλα κυρίως το ενδιαφέρον και την προσοχή του προσωπικού, το οποίο μέσω της υποστηρικτικής συμπεριφοράς του στοχεύει στη συναισθηματική αποφόρτιση του ηλικιωμένου και μέσω της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης στην κατανόηση, επεξεργασία και ορθή διαχείριση των συναισθημάτων τους.

Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Νέας Αγχιάλου δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τους ηλικιωμένους να κάνουν νέες φιλίες και να συντηρούν συνεχώς τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς τους. Παράλληλα συμβάλλουμε και βοηθούμε τους ηλικιωμένους να μπορούν να διατηρούν το κοινωνικό δίκτυο φίλων τους καθώς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η διατήρηση των σχέσεων αυτών έχει ευεργετικές ψυχολογικές επιδράσεις.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι είναι συνδεδεμένοι με τους άλλους. Χρειάζονται να νιώθουν ότι η ζωή τους έχει σημασία, ότι έχουν ένα σκοπό. Έτσι το δίκτυο φίλων, έχει μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο στους ηλικιωμένους.

Ισχυροποιεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης, βελτιώνει την ψυχική διάθεση, απομακρύνει την κατάθλιψη και προσφέρει ενέργεια για την αντιμετώπιση των δύσκολων καιρών που διαβιούμε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει