Η αύξηση του Φ.Π.Α. και οι συνέπειές της στις επιχειρήσεις και το λαό της Μαγνησίας

Άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Εστίασης και Διασκέδασης Νομού Μαγνησίας, Απόστολου Αθανασού, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του Φ.Π.Α. στα είδη εστιάσης:

Πρόσφατα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να αυξήσει από το Σεπτέμβριο, το Φ.Π.Α. στα είδη εστίασης από το 13% στο 23%. Η αύξηση αυτή, εντάσσεται στη συνολική ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί τις επιχειρήσεις και το λαό σε παραλυτικά και επικίνδυνα αδιέξοδα. Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν, όχι απλώς την αστοχία ή την αποτυχία, αλλά την πλήρη κατάρρευση της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα έσοδα του κράτους καταρρέουν, αφού μειώθηκαν κατά 8,3% το πρώτο εξάμηνο του 2011, έναντι του ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%, με αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετων, οριζόντιων, έκτακτων και μη, φανερών και κρυφών, φορολογικών επιδρομών σε βάρος εκείνων που ήδη πληρώνουν, προκειμένου η Κυβέρνηση να καλύψει την αδυναμία αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Αυτή η «υπερχείλιση» των φόρων τροφοδοτεί περισσότερο την ύφεση, η οποία με τη σειρά της «στερεύει» τις πηγές των εσόδων, αφού εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διευρύνεται η φοροαποφυγή και η αδυναμία πληρωμής εκ μέρους των επιχειρήσεων, ενώ διογκώνεται η φοροδιαφυγή.

Οι κρατικές δαπάνες διογκώνονται, αφού είναι εφέτος αυξημένες κατά 8,8% έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) βουλιάζει, αφού οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι μειωμένες κατά 42,3% το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι ετήσιου στόχου για οριακή αύξηση κατά 0,6%.

Το έλλειμμα διευρύνεται δραματικά, αφού είναι αυξημένο κατά 27,5% το πρώτο εξάμηνο του 2011, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 3,9%.

Η «εύκολη λύση» της αύξησης του ΦΠΑ για να εξευρεθούν πόροι ακολουθήθηκε και πέρυσι από την κυβέρνηση, ωστόσο, τα έσοδα από τον ΦΠΑ ήταν αυξημένα μόλις κατά 1,7%, παρά τους κατά πολύ υψηλότερους συντελεστές.

Αντί αυτό να γίνει μάθημα, η κυβέρνηση αποφασίζει και πάλι να αυξήσει από το Σεπτέμβριο, το Φ.Π.Α. στα είδη εστίασης από το 13% στο 23%, μια αύξηση η οποία θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, τον τουρισμό, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Χιλιάδες θα είναι τα νέα λουκέτα και η ανεργία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ενώ τα δημόσια έσοδα, αντί να αυξηθούν θα μειωθούν ακόμη περισσότερο.

Ειδικά για περιοχές, όπως είναι η Μαγνησία, που στηρίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό, οι συνέπειες θα είναι ακόμη πιο τραγικές. Η αύξηση του Φ.Π.Α. στην εστίαση, από το 13% στο 23% θα έχει καταστροφικές οικονομικές, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις:

Θα είναι καταστροφική για τον κλάδο της εστίασης με σοβαρότατες επιπτώσεις στο σύνολο της τοπικής οικονομίας.

Θα επιφέρει νέο βαρύτατο πλήγμα στον Τουρισμό και σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Μαγνησίας.

Θα στερήσει από τους συμπολίτες μας ακόμη και τις τελευταίες δυνατότητες διασκέδασης.

Θα αυξήσει τα λουκέτα και θα τροφοδοτήσει την έκρηξη της ανεργίας, αφού θα απειληθούν άμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Θα ενισχύσει την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.

Θα αυξήσει το κόστος στον τελικό καταναλωτή και θα θέσει εκτός ανταγωνιστικότητας την χώρα μας έναντι άλλων τουριστικών προορισμών.

Ο παρακάτω πίνακας είναι αρκετά ενδεικτικός:

Χώρα Συντελεστής ΦΠΑ Εστίασης

Γαλλία 5,5%
Τουρκία 8%
Κύπρος 8%
Ισπανία 8%
Ιταλία 10%
Πορτογαλία 13%
Ελλάδα 23% (από 01.09.2011)

Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), κάθε αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 10%, προκαλεί μείωση της ζήτησης κατά 15%. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να αντιληφθούμε τι θα συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που η αύξηση ανέρχεται στο 77%: Τα φορολογικά έσοδα, όχι μόνο δεν θα αυξηθούν, αλλά θα μειωθούν κατακόρυφα.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες αυξήσεις του ΦΠΑ ο κλάδος τις απορρόφησε όλες μειώνοντας κατά πολύ τα κέρδη του, οδηγώντας πάνω από 40.000 επιχειρήσεις να κλείσουν την χρήση του 2010 ζημιογόνα καθώς και πάνω από 3.500 επιχειρήσεις σε παύση εργασιών.

Εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει όχι μόνο να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της για αύξηση του ΦΠΑ στο χώρο της εστίασης, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει σε μια πολιτική χαμηλού Φ.Π.Α. σε ολόκληρο τον τουριστικό χώρο της οικονομίας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις άλλες τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες, που έχουν χαμηλότερο Φ.Π.Α. στην εστίαση.

Η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με φορο-ληστρικές πολιτικές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει