Η ΔΗΜΑΡ Μαγνησίας για το ζήτημα της ιθαγένειας

Ανακοίνωση της ΝΕ της ΔΗΜΑΡ Μαγνησίας για το ζήτημα της Ιθαγένειας:

Δεν δικαιολογείται η σπουδή για ζητήματα του ν.3838/10 (προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας) που έκρινε η μη δημοσιευθείσα απόφαση του Σ.τ.Ε.

Η νομοθετική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών πρέπει να έχει σταθερό κριτήριο τη συγκρότηση μιας ασφαλούς και συνεκτικής πολιτικής κοινότητας, με αναγνωρισμένο το δικαίωμα του μετανάστη να αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, με αντικειμενικό κριτήριο το δεσμό του με την Ελλάδα.

Ιδιαίτερα πρέπει να αναγνωρίζεται ο δεσμός με τη χώρα μας των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σ’ αυτήν.

Δεν δικαιολογείται καμμιά ρύθμιση που υποχωρεί μπροστά στο ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει