Η Δ/νση Υγείας της Π.Ε. Μαγνησίας υπενθυμίζει τις “καμπάνες” για το τσιγάρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, προς επιχειρηματίες και πολίτες, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, με αφορμή την εντατικοποίηση των ελέγχων των εντεταλμένων υπηρεσιών και με την συμμετοχή αστυνομικών υπαλλήλων στον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας του καπνίσματος, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους επιχειρηματίες και πολίτες την κωδικοποίηση με τα κυριότερα σημεία της νομοθεσίας και τις διοικητικές κυρώσεις – πρόστιμα που οι παραβάσεις επιφέρουν.

Γενική αρχή είναι ότι σε κανένα κλειστό χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.

Το κάπνισμα επιτρέπεται σε αίθρια καταστημάτων με ανοικτή οροφή και σε εξωτερικούς χώρους, μόνο αν δεν είναι περίκλειστοι από 2 πλευρές.

Το κάπνισμα επιτρέπεται στο 50% του ωφέλιμου χώρου κέντρων διασκέδασης, όπως αυτά προσδιορίζονται ευκρινώς μόνο στην άδεια λειτουργίας των, μόνο αν έχει προηγουμένως καταβληθεί και επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο το σχετικό έντυπο του τέλους που έχει αρμοδίως καταβληθεί. Επί απουσίας του βεβαιώνονται παραβάσεις. Το καταβαλλόμενο ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 0,548 Ευρώ/τ.μ./ημέρες λειτουργίας. Ενδεικτικά για 100 τμ. χώρου καταστήματος και 200 ημέρες λειτουργίας είναι 1096 Ευρώ.

Κύρια σημεία ελέγχου σε κλειστούς δημόσιους χώρους, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε χώρους εργασίας είναι η παρουσία ατόμων που καπνίζουν κατά την ώρα ελέγχου, η ύπαρξη σταχτοδοχείων, η ευκόλως ορατή και ευκρινής σήμανση ανά 15 τμ. του χώρου, η ύπαρξη θεωρημένου από τον Δήμο βιβλίου αναφορών για τον κάπνισμα, ή ύπαρξη αυτόματων ή μη σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.

Για τα συγκεκριμένες παραβάσεις και για κάθε μια συγκεκριμένη παράβαση ξεχωριστά, τα πρόστιμα για τους επιχειρηματίες είναι 500 – 600 Ευρώ, κατά παράβαση και ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου. Επί διαπίστωσης πολλαπλών διαφορετικών παραβάσεων την ίδια ημέρα ελέγχου στο ίδιο κατάστημα και χώρο τα πρόστιμα βεβαιώνονται αθροιστικά, χωρίς μείωση επί του αθροιστικού συνόλου.

Σε διαπίστωση δεύτερης παράβασης/υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται και σε βεβαίωση τρίτης παράβασης/νέας υποτροπής διπλασιάζεται το ανάλογο βεβαιωθέν πρόστιμο της δεύτερης παράβασης. Στην τέταρτη παράβαση επέρχεται 10ήμερη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος και σε πέμπτη παράβαση οριστική διακοπή με ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Στον κάθε καπνιστή εντός του χώρου που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα βεβαιώνεται πρόστιμο 50 Ευρώ.

Σε διαπίστωση καπνίσματος σε σχολείο ή νοσοκομείο, κέντρο υγείας, κλινικές, χώρο βεβαιώνεται στον καπνιστή πρόστιμο 100 Ευρώ.

Σε προϊστάμενο Δημόσιας Υπηρεσίας που διαπιστώνεται κάπνισμα βεβαιώνεται πρόστιμο 500 Ευρώ.

Σε πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο βεβαιώνεται πρόστιμο 1000 Ευρώ.

Σε διαφήμιση προϊόντων καπνού βεβαιώνεται πρόστιμο 2000 Ευρώ

Σε καταβολές των προστίμων εντός 15νθημέρου μειώνεται το πρόστιμο στο 50% του βεβαιωθέντος αρχικού

Οι θιγόμενοι από το κάπνισμα πολίτες μπορούν να απευθύνονται άμεσα στον επιχειρηματία και στις εντεταλμένες υπηρεσίες ελέγχου.

Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας

Δημήτριος Ζαρίφης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει