Η ΕΚΠΟΛ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την τουριστική αξιοποίηση της σιδηροδρομικής κληρονομιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σε ολοκληρωμένη πρόταση για την τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς των σιδηροδρόμων συμμετέχει η ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο νέο πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και ανάπτυξη μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων. Στη σύμπραξη συμμετέχει η αυτοδιοίκηση της Μαγιόρκα, Ισπανία, ο Σύνδεσμος Τουρισμού περιφέρειας Βίντζεμε, Λετονία, ο παραδοσιακός σιδηρόδρομος Βισέου και το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Τουρισμού Ρουμανίας, καθώς και το ‘Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού’ (European Cultural Tourism Network, ECTN) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και του οποίου τη προεδρία έχει η ΕΚΠΟΛ από το 2013 δια του Προέδρου της και περιφερειακού συμβούλου Θεσσαλίας κ. Κώστα Χαλέβα. Συμμετέχουν επίσης η μη κερδοσκοπική εταιρεία ‘Πήλιον Όρος’ που λειτουργεί το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στην Άνω Γατζέα και η ‘Διευρωπαϊκή Συμβουλευτική – EuroTrans consulting’ που συντόνισε τη πρόταση και θα έχει την διαχείριση του έργου. Πρόκειται για μία σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως απαιτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη σε πέντε περιοχές της Ευρώπης.

Το προτεινόμενο έργο ‘Βιομηχανική & Πολιτιστική Κληρονομιά των Σιδηροδρόμων για Ευρωπαϊκό Αειφόρο Τουρισμό’ (Railways’ Industrial & Cultural Heritage for European Sustainable Tourism), στοχεύει στη δημιουργία διακρατικών τουριστικών προϊόντων (transnational tourism products) με τη συμμετοχή πέντε παραδοσιακών σιδηροδρόμων στην ΕΕ, ήτοι Βόλου-Πηλίου, Φεστίνιογκ στην Ουαλία, Σολέρ στη Μαγιόρκα, Μπανίτις στο Βίντζεμε Λετονίας και Βισέου ντε Σους στα Καρπάθια, Ρουμανία.

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να αναπτυχθούν διακρατικά τουριστικά προϊόντα που σχετίζονται με τις πολιτιστικές πτυχές της βιομηχανικής κληρονομιάς των σιδηροδρόμων, τον συνδυασμό της σιδηροδρομικής κληρονομιάς και του τουρισμού εμπειριών (πχ όταν οι τουρίστες μπορούν να ζήσουν για ένα διάστημα τη ζωή της κοινότητας που τους φιλοξενεί), με τη μορφή πρακτικής εμπειρίας στην αξιοποίηση, διατήρηση, αναστήλωση και λειτουργία των μουσειακών και τουριστικών τραίνων, σε συνδυασμό με τις πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής (πχ τοπικά προϊόντα, χειροτεχνία, γαστρονομία, ιππασία, ναυτιλία, μουσεία, κλπ).

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας όσον αφορά το αειφόρο τουριστικό δυναμικό της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σιδηροδρόμων.
Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από την ανάπτυξη βιώσιμων διακρατικών τουριστικών προϊόντων που αφορούν τους σιδηροδρόμους, τη βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά.
Ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη βιώσιμων θεματικών τουριστικών προϊόντων.
Βελτίωση της διείσδυσης στην αγορά και την προβολή προσφοράς ευρωπαϊκού βιώσιμου τουρισμού.
Καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς και των δυνατοτήτων της για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού.
Υποστήριξη της οικονομικής αναζωογόνησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε φθίνοντες περιοχές, μέσω του αειφόρου τουρισμού.

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη διακρατικών τουριστικών προϊόντων μέσω θεματικών εργαστηρίων και περιήγηση μελέτης για το σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος, έρευνα αγοράς και αναλύσεις, κοινές δράσεις μάρκετινγκ, εκπαιδευτικά σεμινάρια, παραγωγή βίντεο κλιπ και συνολικό ντοκιμαντέρ του έργου, εκδόσεις, κοινή συμμετοχή στη τουριστική έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο, εργαλεία τουριστικών πληροφοριών και διεθνές συνέδριο στο Πήλιο με διοργάνωση από το ΕCTN υπό τη προεδρία της ΕΚΠΟΛ. Η ΕΚΠΟΛ θα αναλάβει και την αξιολόγηση των δράσεων και του τουριστικού προϊόντος που θα αναπτυχθεί, σε συνεργασία με την ‘Πήλιον Όρος’ και τη Διευρωπαϊκή Συμβουλευτική.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ και του ECTN, περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Χαλέβας δήλωσε: ‘Με την κατάθεση αυτής της πρότασης στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME, η ΕΚΠΟΛ στηρίζει τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ. Επίσης η ΕΚΠΟΛ συνεχίζει την πολιτιστική ανάδειξη και προβολή του τραίνου Πηλίου που έχει πετύχει σε προηγούμενα έργα με χρηματοδότηση από την ΕΕ στη τελευταία 15ετία, όπως Recite II ECOSERT, Culture2000 SteamRail.Net & SEE CLEAR. Ειδικότερα, η ΕΚΠΟΛ στο επιτυχώς ολοκληρωμένο έργο SEE CLEAR έχει ξεκινήσει τη διαδικ
ασία για τη διεκδίκηση της νέας διάκρισης ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (European Heritage Label) για τον παραδοσιακό σιδηρόδρομο Βόλου-Μηλεών (Τραινάκι Πηλίου), ως μοναδική κληρονομιά με συμμετοχή ευρωπαϊκών εθνοτήτων (Ιταλός μηχανικός, Γάλλος σχεδιαστής γεφυρών, Βελγικές και Γαλλικές ατμάμαξες, Έλληνες τεχνίτες, Ελβετικές δηζελάμαξες). Τελειώνοντας ο κ. Χαλέβας ανέφερε ότι ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ και το Περιφεριακο συμβούλιο διεκδικεί συνεχώς προκειμένου να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα και να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκοί ΠΟΡΟΙ προς όφελος της Περιφέρειας

Ο συντονιστής της πρότασης στο πρόγραμμα COSME Μάνος Βουγιούκας δήλωσε: ‘Οι σιδηρόδρομοι αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η αξιοποίηση τους συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, συχνά σε περιοχές μη μαζικού τουρισμού, με δημιουργία θέσεων εργασίας. Η απασχόληση δημιουργείται όχι μόνο έμμεσα, αλλά και άμεσα για μικρές επιχειρήσεις και για το απαραίτητο προσωπικό λειτουργίας και υπηρεσιών. Ο συνδυασμός της σιδηροδρομικής κληρονομιάς με το πολιτιστικό απόθεμα περιοχών, όπως του Πηλίου, μπορεί να προσελκύσει πρόσθετους επισκέπτες ειδικών ενδιαφερόντων, πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού, εκτός τουριστικής αιχμής, που διευκολύνει τη διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης στο χώρο και το χρόνο (αντιμετώπιση της εποχικότητας).’

Το έργο αναμένεται να αρχίσει την άνοιξη του 2016 με 18 μήνες διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό 300000 €, με 75% συμμετοχή από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME, ήτοι 225000 €.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει