Η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε σχέδιο για την πρόληψη της κατάθλιψηςΑνταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Βαρύ το χρέος που, κατά τα φαινόμενα, έχει ήδη αναλάβει η Ελλάδα, στον τομέα των δράσεων για την ψυχική υγεία και την πρόληψη της κατάθλιψης των Ευρωπαίων, στη μετά Covid εποχή!

Τις σχετικές αποκαλύψεις έκανε, μόλις προχθές, η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, σε απάντηση της προς τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Λευτέρη-Νικολάου Αλαβάνο, που έθετε το ερώτημα, το τι μέλλει να πράξει η Κομισιόν, για τις ανάγκες των ψυχικά ασθενών.

Ρωτούσε, συγκεκριμένα, την Κομισιόν

-Πώς τοποθετείται στο γεγονός ότι, με ευθύνη και της ΕΕ, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, δεν προσλαμβάνουν το απαραίτητο υγειονομικό και άλλο προσωπικό, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών και των ειδικών νοσοκομείων, τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι ξενώνες φιλοξενίας και τα προστατευόμενα διαμερίσματα και να εξασφαλιστούν επαρκείς υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας.

Υπογράμμιζε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι παρά τις τεράστιες ανάγκες, δεν δίνεται, από τον πακτωλό δισεκατομμυρίων του «Ταμείου Ανάκαμψης», γενναία χρηματοδότηση στο δημόσιο σύστημα υγείας για τις ανάγκες των ψυχικά ασθενών, αλλά αντίθετα χρηματοδοτείται η δράση ομίλων που έχουν οδηγήσει στη σημερινή άθλια κατάσταση.

Με την απάντηση της η Επίτροπος διαβεβαιώνει ότι, η Ελλάδα θα συντονίσει τη νέα κοινή δράση για την ψυχική υγεία, η οποία θα εφαρμόσει τις ακόλουθες ορθές πρακτικές: μεταρρύθμιση των συστημάτων ψυχικής υγείας σε επίπεδο κοινότητας, και εθνική προσέγγιση για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Η Ελλάδα πρόκειται επίσης να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο που θα αναπτύξει άλλη μια ορθή πρακτική στον τομέα της ψυχικής υγείας με επίκεντρο την πρόληψη της κατάθλιψης. Τόσο η κοινή δράση όσο και το σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία»

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου

Απάντηση της κας. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19.3.2021)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών. Στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, εδώ και αρκετό καιρό έχουν διατεθεί πρόσθετα κονδύλια ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που θα κριθεί κατάλληλος. Επιπλέον, η Ελλάδα θα συντονίσει τη νέα κοινή δράση για την ψυχική υγεία, η οποία θα εφαρμόσει τις ακόλουθες ορθές πρακτικές: μεταρρύθμιση των συστημάτων ψυχικής υγείας σε επίπεδο κοινότητας, και εθνική προσέγγιση για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Η Ελλάδα πρόκειται επίσης να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο που θα αναπτύξει άλλη μια ορθή πρακτική στον τομέα της ψυχικής υγείας με επίκεντρο την πρόληψη της κατάθλιψης. Τόσο η κοινή δράση όσο και το σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία».

Όπως επισήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-006634/2020, τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν μέτρα που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και ανθεκτικά, αποτελεσματικά και προσβάσιμα συστήματα υγείας για τη στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ιδίως εάν συνδέονται με την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει σχετικά με τις προτεραιότητες και το περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου 2021. Εκτός από τη χρήση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο επένδυσης μέσω άλλων εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων της ΕΕ.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και προσφέρει στήριξη μέσω της χρηματοδότησης της «κοινής δράσης για τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας» και μέσω της δημιουργίας του δικτύου εμπειρογνωμόνων για τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας (SEPEN).

 

 Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει