Η “Ευρωπαϊκή” ΑΟΖ του ΠΘ Α.Σαμαρά και το Ελληνικό χρέος.

ΑΡΘΡΟ της Μαρίας Πολύζου

Οι δηλώσεις του ΠΘ Α.Σαμαρά δείχνουν τον δρόμο που έχει επιλέξει για να ακολουθήσει σε σχέση με την εκμετάλευση των Ελληνικών υδρογονανθράκων. Η εισαγωγή στη ρητορική του ΠΘ εννοιών και προτάσεων περί “Ευρωπαϊκής ΑΟΖ” και “Ευρωπαϊκών κοιτασμάτων” δεν αφήνει περιθώρια ελιγμών σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης που θα συμπεριελάμβανε το κατά τα λοιπά αμιγώς Ελληνικό χρέος.

Η εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας με το ΦΕΚ 240 (12-12-12) αποτελεί ταυτοχρόνως και το προοίμιο για αυτό που έπεται άμεσα: την εκχώρηση των Ελληνικών υδρογονανθράκων στους δανειστές, σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύεται καθημερινά πως έχει χάσει την ταυτότητά της, το προσανατολισμό της και τον αρχικό σκοπό της ιδρύσεώς της.

Η επανάκτηση της Εθνικής μας κυριαρχίας είναι μονόδρομος, εάν θέλουμε να μιλούμε για Ελληνική και όχι για “Ευρωπαϊκή” ΑΟΖ. Μόνον τότε οι Ελληνικοί υδρογονάνθρακες θα πάψουν να είναι “Ευρωπαϊκοί”.

Τα σύνδρομα κοινοκτημοσύνης του Εθνικού πλούτου της Ελλάδας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύνδρομα επικίνδυνα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, με Εθνική ομοψυχία. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής με Ελληνικό σχέδιο είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ο χρόνος κυλάει εναντίον της Ελλάδας και οι επόμενες Εθνικές εκλογές, όποτε και να έλθουν, θα υποχρεώσουν για σύσταση Κυβέρνησης Εθνικού Σκοπού με θέσεις Εθνικές, με σχέδιο Ελληνικό και με αποφασισμένο πολιτικό προσωπικό για την τελική μάχη με ειλικρινείς προθέσεις για την προάσπιση των Εθνικών συμφερόντων, ακόμη και σε βαθμό ρήξης με τους αδηφάγους Ευρωπαίους “εταίρους” μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει