Η ΝΟ.ΔΕ. Μαγνησίας για τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές

Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε) Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει τα ακόλουθα, όσον αφορά στις προσεχείς εσωκομματικές διαδικασίες :

1) Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, από ώρα 10:00π.μ έως ώρα 19:00μ.μ, θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη:
α) Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο).
β) Των Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε) και
γ) Των Αντιπροσώπων (Συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο.

Οι τρείς παραπάνω εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα, για κάθε μία δε από αυτές, υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, ξεχωριστά ψηφοδέλτια και συντάσσεται από την οικεία Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε) ξεχωριστό πρακτικό εκλογής, σύμφωνα με τις αναλυτικές προβλέψεις των άρθρων 18 και 19 της με Αρ. Πρωτ. 267/19-02-2016 Βασικής Εγκυκλίου για τη διενέργεια των Εσωκομματικών Εκλογών 2016, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.synedrio.nd.gr.

Η διαδικασία για την εκλογή των Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο, των Μελών ΔΗΜ.Τ.Ε και των Αντιπροσώπων (Συνέδρων) στο Εθνικό Συνέδριο, όσον αφορά στη Μαγνησία, θα διεξαχθεί στους ακόλουθους χώρους:
α) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Βόλου, στο Εργατικό Κέντρο Βόλου (Μακρυνίτσης 14, Βόλος) {5 Εκλογικά Τμήματα}.
β) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Αλμυρού, στο Εργατικό Κέντρο Αλμυρού (2 Εκλογικά Τμήματα).
γ) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Ρήγα Φεραίου, στο ΚΑΠΗ Βελεστίνου (πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου) {1 Εκλογικό Τμήμα}.
δ) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Ζαγοράς-Μουρεσίου, στο πρ. Κοινοτικό Κατάστημα Ανηλίου (1 Εκλογικό Τμήμα).
ε) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Νοτίου Πηλίου, στο ΚΕΓΕ Αργαλαστής (1 Εκλογικό Τμήμα).
στ) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Αλοννήσου, στο Δημαρχείο (1 Εκλογικό Τμήμα)
ζ) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Σκιάθου, στο ΚΕΠ Δ. Σκιάθου ( 1 Εκλογικό Τμήμα) και
η) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Σκοπέλου, στην Αίθουσα «Ξενία» του Δημαρχείου Σκοπέλου (1 Εκλογικό Τμήμα).

2) Την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, από ώρα 16:00μ.μ έως ώρα 20:00μ.μ, θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων, η οποία θα διεξαχθεί στους ακόλουθους χώρους:
α) Για τις ΔΗΜ.Τ.Ο Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε (Ελ. Βενιζέλου 6, 2ος όροφος, Βόλος).
β) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Αλοννήσου, στο Δημαρχείο
γ) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Σκιάθου, στο ΚΕΠ Δ. Σκιάθου και
δ) Για τη ΔΗΜ.Τ.Ο Σκοπέλου, στην Αίθουσα «Ξενία» του Δημαρχείου Σκοπέλου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις σχετικές διαδικασίες έχουν τα Μέλη της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με τις διακρίσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας αναλυτικά στα άρθρα 2 και 3 της ίδιας παραπάνω Βασικής Εγκυκλίου για τη διενέργεια των Εσωκομματικών Εκλογών 2016.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για τον Πρόεδρο ΔΗΜ.Τ.Ο και Μέλους ΔΗΜ.Τ.Ε, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Δημοτική Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε Μαγνησίας (Ελ. Βενιζέλου 6, 2ος όροφος, Βόλος), ενώ οι δηλώσεις υποψηφιότητας για Αντιπρόσωπος (Σύνεδρος) στο Εθνικό Συνέδριο και για Υπεύθυνος Θεματικού Τομέα Δράσης της Ν.Ο, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, εγγράφως και επί αποδείξει, από ώρα 17:00μ.μ της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2016 έως ώρα 20:00μ.μ της Τετάρτης 23 Μαρτίου 2016, μέσω της χρήσης των Εντύπων 1 (για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο), 3 (για την εκλογή στο αξίωμα του Μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε), 8 (για την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροσώπου της Νομαρχιακής οργάνωσης στο Εθνικό Συνέδριο) και 20 (για την εκλογή στο αξίωμα του Υπευθύνου Θεματικού Τομέα Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης), συνοδευόμενων από φωτοτυπικό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής) των υποψηφίων.
Τα παραπάνω έντυπα είναι εκτυπώσιμα, ως παραρτήματα της με Αρ. Πρωτ. 267/19-02-2016 Βασικής Εγκυκλίου για τη διενέργεια των Εσωκομματικών Εκλογών 2016, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.synedrio.nd.gr.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων από τις οικείες ΔΗΜ.ΕΦ.Ε (για την εκλογή Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο και Μελών ΔΗΜ.Τ.Ε) και τη Ν.ΕΦ.Ε (για την εκλογή Αντιπροσώπων της Νομαρχιακής Οργάνωσης στο Εθνικό Συνέδριο και Υπευθύνων Θεματικών Τομέων Δράσης της Ν.Ο), θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 15, 16 και 22 αντίστοιχα, της ίδιας Βασικής Εγκυκλίου.

Για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εκλογική διαδικασία και δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει