Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας για το θέμα της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Σχετικά με το θέμα της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θεωρούμε πως όσα μας μετέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος στη συνάντηση που είχαν μαζί του στελέχη της ΝΕ και οι βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο μετά τη συνάντηση του υπουργού με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, αποτελούν θετικά βήματα, καθώς μειώνονται τα όρια εκπομπής των ρύπων που παράγει η καύση του RDF και θεσπίζονται αυστηρότεροι μηχανισμοί και διαδικασίες ελέγχου.

Στη βάση των παραπάνω δεσμεύσεων του υπουργείου, ζητάμε να παγώσει η τροποποιητική απόφαση του 2017 που προβλέπει την επέκταση στην διακίνηση με πλοία του RDF και την αντίστοιχη εγκατάσταση προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες κινήσεις:

1. Να ελεγχθεί η εγκατάσταση για το αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καύσης με την άδεια του 2014 για “σχεδιασμό, κατασκευή ,εξοπλισμό της μονάδας και αν λειτουργεί κατά τέτοιον τρόπο που θα διασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία και τον κατάλληλο χρόνο καύσης του καυσίμου και να διαπιστωθεί η ύπαρξη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από τον Φλεβάρη του 2015 που ξεκίνησε να καίει το RDF.
2. Να γίνουν μετρήσεις των ρύπων με τα συμβατικά καύσιμα και ξεχωριστά με τα RDF για να συγκριθούν τα όρια και οι τιμές μεταξύ τους.
3. Να καθοριστεί το πλαίσιο σύνθεσης και παραγωγής του RDF ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα καθώς επίσης να συσταθεί και ο αντικειμενικός μηχανισμός ελέγχου και κοινωνικής συμμετοχής.

Μετά την παρέλευση αυτών των ενεργειών θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους να κάνουν τις εκτιμήσεις και να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να γίνουν αξιόπιστες κινήσεις για να μπορέσει να διαπιστώσει η κοινωνία ότι πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία θα υποχρεωθεί να τηρήσει τους αναθεωρημένους σε αυστηρότερη κατεύθυνση όρους για τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρύπων που ορίζει το υπουργείο, ενώ ταυτόχρονα θα διευρυνθεί ο έλεγχος μέσα από την θεσμοθέτηση μορφών κοινωνικής συμμετοχής σε αυτούς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει μακρύ ιστορικό αντιπαράθεσης της κοινωνίας του Βόλου με την ΑΓΕΤ, η οποία θεωρείται εστία ρύπανσης της πόλης και η απόφαση της καύσης θεωρήθηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, στην περίπτωση αυτή συνδέεται με ένα μακρύ ιστορικό περιστατικών παραβίασης κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης σε ότι αφορά τις σχέσεις της με το περιβάλλον.

Η λύση που προτείνουμε (το πάγωμα της εγκριτικής απόφασης και όσα πρέπει να γίνουν κατά την διάρκειά του) είναι η μοναδική λύση που μπορεί να οδηγήσει σε αποδοχή από την κοινωνία του Βόλου της προοπτικής ασφαλούς καύσης, στο βαθμό βέβαια που θα αποδειχθεί πως η ασφαλής καύση είναι εφικτή δυνατότητα

Θεωρούμε πως οι αντιδράσεις των πολιτών του Βόλου και των γειτονικών περιοχών είναι δικαιολογημένες. Πολλές από τις επισημάνσεις και τα ερωτήματα που διατύπωσαν οι επιστημονικοί φορείς της πόλης μας συμβάλουν στη δημιουργία του πλαισίου για μια ψύχραιμη αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Δυστυχώς, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις καιροσκοπικές τοποθετήσεις θεσμικών φορέων της αυτοδιοίκησης και μερικών στελεχών κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης που θεωρούν ότι βρήκαν ευκαιρία για μικροπολιτικά παιχνίδια σε ένα θέμα που θα έπρεπε να μας ενώνει όλες και όλους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει