Η Ν.Ε. της ΔΗΜ.ΑΡ. στη Ζαγορά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Αντιπροσωπεία της Ν.Ε. αποτελούμενη από τους Π. Μαστρογιάννη Γραμματέα και μέλος της Κ.Ε. και τους Στ. Πέλο και Θ. Ακρίβο μέλη της, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής και των κατοίκων της.

Συγκεκριμένα συναντήθηκε στο Δημαρχείο με το Δήμαρχο κ. Π.Κουτσάφτη, τους Αντ/ρχους κ. Κοντογεώργο, και κ. Τριανταφύλλου και το Δημ. Συμβ. κ. Καουνά. Η Αντιπροσωπεία της ΔΗΜ.ΑΡ επισήμανε τις δυσκολίες της Τ.Α σε εποχή κρίσης με την υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης, την περικοπή των δαπανών, τη μείωση του προσωπικού, την υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, τα αρνητικά του προγράμματος «Καλλικράτη» και την έλλειψη οικονομικής υποστήριξής του. Επίσης παρουσίασε την πρόταση της ΔΗΜ.ΑΡ για την αυτοδιοίκηση που στηρίζεται σε 4 άξονες:

α) την οικονομική αυτοτέλεια με φορολογική αποκέντρωση, την εκχώρηση πόρων παράλληλα με τις αρμοδιότητες, την αξιοποίηση της περιουσίας , την κοινωνική οικονομία και την προάσπιση δημοσίων αγαθών και κοινωνικών υπηρεσιών.
β) τον εκδημοκρατισμό, τη συμμετοχή των πολιτών, την εσωτερική αποκέντρωση με ενίσχυση τοπικών οργάνων, λειτουργία θεσμών συμμετοχής, λαϊκές συνελεύσεις και το εκλογικό σύστημα.
γ) την αποτελεσματικότητα της αυτοδιοίκησης με χτύπημα της γραφειοκρατίας, διάκριση αρμοδιοτήτων, αξιολόγηση και επιβράβευση δομών με κριτήρια, τη συμ/χή της Τ.Α στην κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ κλπ.
δ) τις κοινωνικές δράσεις με αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και φιλοπεριβαλλοντικές αναπτυξιακές δράσεις.
Από την πλευρά του δήμου τονίσθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την μείωση του προσωπικού, την περικοπή των δαπανών, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα ανείσπρακτα τέλη, τα προβλήματα του οδικού δικτύου, το αγροτικό δίκτυο, την παράκαμψη Ζαγοράς (ώριμο έργο εδώ και χρόνια) τις κατολισθήσεις (Ξουρίχτι και αλλού), τα προβλήματα που δημιουργεί το Π.Δ του Πηλίου και την υποβάθμιση – απαξίωση των Υπηρεσιών: Αστ. Τμήμα, Πυροσβεστική, Λιμενικός Σταθμός, Ειρηνοδικείο κλπ.

Τέλος επισήμαναν ότι βασικοί στόχοι είναι η διαφάνεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η τουριστική αξιοποίηση και προβολή, η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, η αξιοποίηση του Leader, η ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή για την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση λύσεων μέσα και από τη Βουλή με αναφορές και ερωτήσεις.

Η αντ/πεία της ΔΗΜ.ΑΡ επισκέφτηκε και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς όπου σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Αγροτικού Συλλόγου κ. Λάσκο,κ. Κομνηνό και κ. Βασιακάκη συζήτησαν τα προβλήματα των αγροτών της Ζαγοράς.

Αρχικά οι εκπρόσωποι της ΔΗΜ.ΑΡ μίλησαν για την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης της οικονομίας και ιδιαίτερα του αγροτικού τομέα που θα στηρίζεται στο τετράπτυχο αγροτική ανάπτυξη – αειφορία – ανταγωνιστικότητα – κοινωνική συνοχή και παρουσίασαν τους βασικούς στόχους ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας με :

– Την προώθηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, την ανταγωνιστικότητα με μέτρα μείωσης του κόστους, τις σύγχρονες δράσεις εμπορίας , τυποποίησης, μεταποίησης
– Την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
– Την στροφή στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και κτηνοτροφικών επίσης
– Την καθετοποίηση της παραγωγής και τον πλήρη έλεγχό της
– Την αναβάθμιση της αγροτικής έρευνας και κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού
– Έργα υποδομών, ενίσχυση ομάδων παραγωγών, στήριξη συλλογικών δράσεων και
– Τη σύνδεση τουρισμού και αγροτικής παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των δυο αγροτικών φορέων παρουσίασαν τα κυριότερα προβλήματα των αγροτών με έμφαση στα εξής:

Την ανάγκη για αναδιάρθρωση και ανανέωση της μηλοκαλλιέργειας, την έλλειψη αγορών για εξαγωγή, τη στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας, τη μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα από την πολιτεία, την έλλειψη σχεδίου, την ανάγκη επαναφοράς του 3% της παραγωγής στον ΕΛΓΑ, τη ανάγκη για πλήρη αποζημίωση για μικροκαρπία και ακαρπία, τα προβλήματα του Π.Δ Πηλίου για βιοτεχνικές κατασκευές, την αγροτική οδοποιία, την υποβάθμιση υπηρεσιών στη Ζαγορά , τη φορολόγηση των αγροτών από το πρώτο ευρώ, την απουσία ελέγχου στα προϊόντα και την ανάγκη για ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση που χρειάζεται η αγροτική οικονομία.

Οι 2 αντιπροσωπείες συμφώνησαν να προωθηθεί η προβολή βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους αγρότες της Ζαγοράς με κάθε τρόπο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη Βουλή.

Γενικά ήταν μια εποικοδομητική συζήτηση μέσα από την οποία φάνηκε η αγωνία των αγροτοσυνδικαλιστών για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας και την τύχη του βασικού τους προϊόντος, του μήλου που χρειάζεται άμεσα μέτρα στήριξης για να παραμείνουν οι πολίτες στον τόπο τους και να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες ισότιμα με την υπόλοιπους πολίτες της Μαγνησίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει