Η. ξηρακιάς: SOS για τη λίμνη Κάρλα

ΑΡΘΡΟ του Ηλία Β. Ξηρακιά, τέως Αντιδημάρχου Βόλου

Η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, μέσω της κατασκευής ενός μεγάλου ταμιευτήρα, ήταν και είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό έργο της περιοχής μας. Οι μεγάλες, όμως, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των επιμέρους έργων, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή ολοκλήρωση του έργου. Η κραυγή αγωνίας που εξέπεμψε, πρόσφατα, η πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του οικοσυστήματος της Κάρλας, μας καλεί όλους σε εγρήγορση για την αποτροπή της καταστροφής που επίκειται, αν δεν ληφθούν μέτρα «εδώ και τώρα».

Η μέχρι πρόσφατα διασπορά των αρμοδιοτήτων, για τη διαχείριση του έργου, μεταξύ Αθήνας, ΕΥΔΕ Κάρλας και Φορέα Διαχείρισης του οικοσυστήματος,σε συνδυασμό με τη σοβαρή βλάβη στα αντλιοστάσια της «πέτρας» στην Κάρλα, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το μέλλον της λίμνης, αφού δεν έχουμε εισροές νερού στον ταμιευτήρα εδώ και τρία(3) χρόνια με αποτέλεσμα:

α) να έχει μειωθεί δραματικά το επίπεδο πλημμυρισμούτης λίμνης, αφού πρόσφατες μετρήσεις αποδεικνύουν ότι η ακτογραμμή πλημμυρισμού της λίμνης, έχει υποχωρήσει μέχρι και ένα(1) χιλιόμετρο, από τα περιμετρικά όρια. Η μείωση δε του όγκου του νερού στη λίμνη έχει υποβιβάσει τη στάθμη της επιφάνειας της λίμνης σε απαγορευτικά επίπεδα. Το ύψος νερού είναι μόλις εβδομήντα εκατοστά (+0,70μ), όταν το οικολογικόόριο, που επιβάλλουν οι περιβαλλοντικοί όροι, είναι δυόμιση μέτρα (+2,50μ), πράγμα που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υπάρχουσα πανίδα και προοιωνίζει οικολογική καταστροφή την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αν δεν ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες.

β) να υποβαθμίζεται διαρκώς, η ποιότητα το νερού της λίμνης,από την δραματική μείωση του όγκου και την έλλειψη ανανέωσης του.

Η μεταβατική περίοδος για τη μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων, από την Υπηρεσία του Υπουργείου που επέβλεπε το έργο(ΕΥΔΕ Κάρλας) και του φορέα διαχείρισης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δημιουργεί κενά συντονισμού που μπορεί να αποδειχθούν μοιραία για μέλλον της λίμνης. Απόρροια αυτού ήταν και οι σοβαρές ζημιές και κλοπές που προκλήθηκαν στα αντλιοστάσια «πέτρας» στην Κάρλα και οι σοβαρές δαπάνες που πληρώνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο (περίπου 1 εκ €) για την αποκατάσταση των ελλείψεων και των καταστροφών.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε ένα πολύ οριακό σημείο κι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η πλήρωση του ταμιευτήρα με νερά, κατά την τρέχουσα χειμερινή και εαρινή περίοδο.Ο προγραμματισμός της κατασκευής έργων,κατά μήκος της τάφρου τροφοδοσίας2Τ (κατασκευή μικρών θυροφραγμάτων) δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιοστην άμεση και απρόσκοπτη μεταφορά νερού από την πρώτη ως την τελευταία ημέρα της υγρής περιόδου. Είναι επιτακτική ανάγκη να παραμερισθούν όλα τα εμπόδια και να αναβληθούν, αν χρειαστεί εργασίες ώστε να ξεκινήσει τώρα η μεταφορά νερού στη λίμνη.

Είναι γνωστό ότι οι αγρότες,κυρίως της περιοχής Λάρισας, θα ξεκινήσουν, προς το τέλος Ιανουαρίου, να «δεσμεύουν» στους μικρούς ταμιευτήρες,νερά άρδευσης πράγμα που σημαίνει πρόσθετες δυσκολίες και διλήμματα μεταξύ της προστασίας του εισοδήματος των αγροτών και της σωτηρίας της Κάρλας.

Πρέπει να «σφραγιστεί» επιτέλους το θυρόφραγμα της σήραγγας προς τον Παγασητικό και να ξεκινήσουν τώρα οι αντλήσεις και να διοχετευθούν, τα βρόχινα πλημμυρικά νερά, στον ταμιευτήρα. Είναι γνωστό ότι σε κάθε βροχόπτωση,τα τελευταία τρία(3) χρόνια, εκατομμύρια κυβικά νερού διοχετεύθηκαν στον Παγασητικό, για να μην πλημμυρίσουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις γύρω από τη λίμνη.

Επειδή δε πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό δημόσιο έργο,πάγιο αίτημα των φορέων της περιοχής (ΤΕΕ, Νομαρχία κλπ.),ήταν να συγκροτηθεί, η προβλεπόμενη με το άρθρο 43 του Ν 3669/08, Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και στελεχών που έχουν γνώση και εμπειρία,ώστε να συμβάλλουν,με την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση,στην ομαλή κατασκευή και λειτουργία του έργου. Αυτό,όμως,που δεν έκαναν μέχρι σήμερα, οι εκάστοτε Υπουργοί είναι τώρα στη διακριτική ευχέρεια του κ. Αγοραστού, διότι με νομοθετική ρύθμιση έγινε η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτωνστην Περιφέρεια Θεσσαλίας,η οποία έχει πλέον την απόλυτη ευθύνηγια την πορεία κατασκευής και της λειτουργίας του έργου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει