Η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Γιώργου Καλτσογιάννη στο 1ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝ.ΠΕ.

Στις εργασίες του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) στην Αθήνα έλαβε μέρος ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης. Στην ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης με θέμα: «Βασικές καινοτομίες και προβλήματα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του προγράμματος Καλλικράτης», ανέλυσε τις βασικές αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης και ανέπτυξε τις θέσεις – προτάσεις του για τη βελτίωση και ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα εξήγησε τα κενά και τις αδυναμίες του παραπάνω νόμου, με έμφαση στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ στη συνέχεια έθεσε το πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μεταρρύθμισης στο αυτοδιοικητικό σύστημα της χώρας, οι κρίσιμες πτυχές του οποίου συνοπτικά είναι:

– Η μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες.
– Η ανάθεση στις Περιφέρειες και των κρατικών λειτουργιών που σήμερα ασκούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με ειδικό πλαίσιο ελέγχου και συντονισμού της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων από τα αντίστοιχα Υπουργεία.
– Συγκρότηση Συμβουλίου Αποκέντρωσης για τον προγραμματικό συντονισμό των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων.
– Κρίσιμο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι επίσης η άμεση συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελεγκτή Νομιμότητας και ο άμεσος ορισμός των Ελεγκτών Νομιμότητας. Παράλληλα πρέπει να αναθεωρηθεί όλο το πλαίσιο των ελέγχων στους ΟΤΑ με βάση τις αρχές της ενοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας και χρηστής διοίκησης.
– Δεσμευτική ισχύ για τις όποιες αποφάσεις της Κυβέρνησης όταν η Κρατική Διοίκηση θέλει να εκδώσει οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά ή πολεοδομικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλει να ζητά τη γνώμη των οικείων αιρετών συλλογικών οργάνων των Περιφερειών.
– Οι μετατάξεις των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων μεταξύ Περιφερειών να μπορούν να πραγματοποιούνται με κοινές αποφάσεις των Περιφερειαρχών.
– Έκφραση των τοπικών κοινωνιών που αποτελούν τον πληθυσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για σοβαρά ζητήματα που τους αφορούν, με θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων τα οποία θα πραγματοποιούνται είτε με την συγκέντρωση ικανού αριθμού υπογραφών από τους κατοίκους, είτε όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να πάρει κορυφαίες αποφάσεις.
– Στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να προχωρήσει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να καταργηθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης κατάληξε: «Ζούμε σήμερα κοσμογονικές αλλαγές και ανακατατάξεις σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Ισορροπίες αναδιατάσσονται, νέες οικονομικές δυνάμεις αναδύονται, οι απρόσωπες αγορές κερδοσκοπούν ασύστολα και κυριαρχούν έναντι της πραγματικής παραγωγικής οικονομίας και της πολιτικής, επιβάλλοντας όρους και καθορίζοντας τις εξελίξεις. Η Ευρώπη αμφιταλαντεύεται παγιδευμένη σε συντηρητικούς συσχετισμούς και σε άτολμες ηγεσίες. Και η Ελλάδα ζει το τέλος μιας εποχής και την κατάρρευση ενός μοντέλου επίπλαστης ευημερίας. Η ανάγκη να αποφύγουμε την χρεοκοπία έφερε κοινωνικές αδικίες και αναγκαστικά βίαιες διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε η ίδια η χώρα να επιβάλλει με πιο ομαλούς ρυθμούς και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι με αφοσίωση στις αξίες του τόπου μας, να συμβάλουμε στην περιφερειακή και εθνική προσπάθεια, ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλίσουμε ένα πιο αισιόδοξο και ασφαλές περιβάλλον για όλους τους πολίτες».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει