«Θεσσαλία, η γη μας»: 15 + 6 δράσεις για το περιβάλλον και την ενέργεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

1. Χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για την περιφέρεια Θεσσαλίας στον τομέα του περιβάλλοντος.
2. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τη χρήση σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνολογιών.
3. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου και Προστασία των δασών, με ταυτόχρονη επίσπευση αποτύπωσης δασικών χαρτών και δασολογίου.
4. Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
5. Δημιουργία ολικής και πλήρους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και των αστικών λυμάτων.
6. Ανακαίνιση του υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου της περιφερειας μας.
7. Διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω κατασκευής υδροταμιευτήρων, φραγμάτων και δεξαμενών νερού.
8. Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης νερού.
9. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.
10. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον περιβαλλοντικό τομέα.
11. Εξοικονόμηση της ενέργειας με στοχευμένες πολιτικές, ειδικά στον τομέα δημόσιων κτηρίων.
12. Μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε σχέση με τους επιμέρους τομείς, όπως η ηλεκτροπαραγωγή και οι μεταφορές.

Δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικό κυρίως περιβάλλον.

Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και της ενημέρωσής του

Ερχόμαστε για να εξασφαλίσουμε και εγγυηθούμε την απομάκρυνση του μεγάλου κινδύνου που σκιάζει την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας από τα άκρως επικίνδυνα πυρομαχικά της 361 ΠΑΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Δημιουργία αναπτυξιακών δυνατοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
2. Δραστική εξοικονόμηση της ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενεργειακών τιμών.
3 Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων, όπως η ΔΕΗ,
4. Περιορισμός της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης στην περιφερεια μέσω ελέγχων και αυστηρών ποινών.
5. Σχεδιασμός για υβριδική λιγνιτική παραγωγή και Ανανεώσιμων Πηγών
6. Θέσπιση και τήρηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Στρατηγικοί Στόχοι :

Προστασία των φυσικών πόρων

Ταμίευση – Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων

Εμπλουτισμός και προστασία υπόγειου φορέα υδάτων

Εξοικονόμηση υδατικών πόρων

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

Οικιστική οργάνωση Αστικών και τουριστικών κέντρων

Δράσεις διατήρησης και ανάδειξης του παραδοσιακού χαρακτήρα και της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς δημόσιων και ιδιωτικών οικιστικών συνόλων

Εκπαίδευση κατάρτιση χρηστών περιβάλλοντος

Προώθηση της οικονομικής κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μεταποίησης, ποιοτικών τοπικών προϊόντων και τροφίμων, τουρισμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ενίσχυση των Υποδομών και Υπηρεσιών Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας.

Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ενίσχυση των επενδύσεων αγροτουρισμού

Ενίσχυση της κατοχύρωσης, πιστοποίησης, σήμανσης και διακριτότητας των ποιοτικών προϊόντων και τροφίμων (παραδοσιακών, βιολογικών, εταιρικών) με σύνδεση της παραγωγής και κατανάλωσης από τον αγροτικό προς τον αστικό χώρο και του εξαγωγικού προσανατολισμού προς τα διεθνή δίκτυα διανομής.

Υποστήριξη αναδιαρθρώσεων πεδινών περιοχών μονοκαλλιέργειας βάμβακος και ορεινών περιοχών μονοκαλλιέργειας καπνού, δενδροκομικών κα.

Ενίσχυση δικτύων υποστήριξης – πληροφόρησης, δημιουργίας καινοτομικών πόλων και διάχυσης καινοτομικών ενεργειών

Ενίσχυση ομόκεντρων διπολικών και πολυπολικών συνεργασιών και κύκλων σύνδεσης ερευνητικών και διοικητικών δομών με επιχειρήσεις, επιχειρησιακών και διαδημοτικών συνεργασιών και θεματικών δράσεων και δικτυώσεων των πόλεων της Θεσσαλίας. Ενίσχυση της προώθησης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων της Θεσσαλίας,κυρίως των εξαγώγιμων.

Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει