Θρησκευτικός ταλιμπανισμός από μία επιστήμονα

«”το θέμα δεν είναι επιστημονικό, είναι καθαρά θεολογικό. Όποιος πιστεύει στα Θεία Μυστήρια και ότι με τη Θεία Κοινωνία λαμβάνει μόνο Σώμα και Αίμα Χριστού, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω να κοινωνήσω από την πρώτη Κυριακή που θα επιτρέπεται”. 

 (Ελένη Γιαμαρέλλου Mega “Live News”)

 

Να πάτε να κοινωνήσετε Κυρία Γιαμαρέλλου, όποτε επιτραπεί αυτό, και με τις ευλογίες της παναχράντου και παναμώμου εκκλησίας. 

Ασφαλώς το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.

 

Εν μέσω όμως πανδημίας της λοιμώδους (μεταδοτικής) νόσου COVID-19, καθίσταται άκρως επιστημονικό, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ως εκ της ιδιότητός σας της Λοιμωξιολόγου. 

 

Στα Λοιμώδη Νοσήματα, ουδείς ασφαλής εάν όλοι δεν είναι ασφαλείς. 

 

Και ασφαλώς γνωρίζετε, ότι μπορεί να υπάρξει μετάδοση του ιού και με το κουτάλι της θείας κοινωνίας με το οποίο, πριν από εσάς και μετά από εσάς, έχουν μεταλάβει και άλλοι, ίσως ασυμπτωματικοί ή και με ελαφρά συμπτώματα της νόσου. 

 

Έχετε δηλώσει «Η θεία κοινωνία είναι ένα μυστήριο, όταν πηγαίνεις να λάβεις τη θεία κοινωνία δεν την παίρνεις από συνήθεια, τη λαμβάνεις γιατί είναι σώμα και αίμα Χριστού»

 

Αγαπητή, Ελένη, 

θα πρέπει να συνομολογήσεις, κατά λογικήν αναγκαιότητα, ότι στη μετάληψη, ο πιστός δεν τρώει το πραγματικό σώμα, ούτε πίνει αληθινό αίμα του Χριστού. Εάν συνέβαινε αυτό, θα ήτο  κανιβαλισμός, ανθρωποφαγία. 

 

…λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· … πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου» Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,  κστ΄:26 …κστ΄ 27, 28) » Και 

συνεχίζει ο Ευαγγελιστής: 

«Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω μεθ’ ημών καινόν εν τη βασιλεία του Πατρός μου». (Ματθαίος κστ΄ 29) 

«Σας λέγω δε, ότι από τώρα δεν θα ξαναπιώ από το προϊόν αυτό και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης,  όταν ευφραινόμενος θα το πίνω μαζί σας και καινούργιο και πολύ πιο χαρμόσυνον εις την βασιλείαν του Πατρός μου» (Μεταφράζει και πάλι ο Τρεμπέλας στη σελ. 117)  

 

Το γέννημα της αμπέλου, είναι το κρασί, και ο συμβολισμός εμφανέστατος.

 

Και υμείς, αγαπητή κυρία Γιαμαρέλλου, μετ’ ενίων ιερέων και αρχιερέων, ανυμνείτε: «ο Χριστός δεν έχει ιούς.»  

 

«Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός Σου βοηθόν ουκ έχομεν», έναντι της μικρονοίας κενοκράνων θρησκολήπτων, Χριστεμπόρων. 

 

«Ελάβομεν», Κυρία Γιαμαρέλλου «νουν καθηγεμόνα και του ανοηταίνειν ου παυύομεθα» (Γρηγόριος Παλαμάς)


«Και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλε εκ του ιερού […] και των κολλυβιτών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέτρεψε». (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον β΄ 15)

«Μη ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου». 

(Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον β΄ 16).

 

 

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει