Ισολογισμός 2012 Δήμου Βόλου: Σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών, παρά τη μεγάλη μείωση εσόδων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Εγκρίθηκε, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ισολογισμός 2012, που αποτυπώνει την οικονομική θέση του Δήμου Βόλου, στις 31-12-2012, αποκαλύπτοντας τη σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών του.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νέος Δήμος το 2012, σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, έφερε σε πέρας τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, συγκράτησε τις δαπάνες του, τακτοποίησε μεγάλο μέρος παρελθουσών οφειλών (μισθοδοσίες, ρυθμίσεις με δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, εξόφληση προμηθευτών), συνεχίζοντας τη νοικοκυρεμένη διαχείριση του 2011, τακτοποίησε νοσηρές καταστάσεις του παρελθόντος (αποτυπώνονται οι καταλογισμοί και τα λοιπά ταμειακά ελλείμματα, περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, εκτός των ποσών των καταλογισμών που αφορούν τα νομικά πρόσωπα του πρώην Δήμου Βόλου), εξυπηρέτησε κανονικά τα δάνειά του, προσπάθησε να αυξήσει τα έσοδά του και παρουσίασε πλεόνασμα. Και μάλιστα, ενώ παρατηρείται μεγάλη μείωση των εσόδων του, σε σχέση με το 2011.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ισολογισμού 2012, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενιαίου Δήμου ανέρχονται στα 282 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (δάνεια και ρυθμίσεις παλιών οφειλών στο ΙΚΑ) τα 13 εκατ. ευρώ. Ο Δήμος εξυπηρέτησε κανονικά τις δόσεις των 40 δανείων που είχαν συναφθεί από τους πρώην Δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό ποσό οφειλόμενου δανεισμού σήμερα είναι 12,1 εκατ. ευρώ. Στα τέλη 2013, κάποια από τα δάνεια μηδένισαν και έχουν μείνει 33. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου, στα τέλη 2012, ήταν 11,8 εκατ. ευρώ. Το 2012, εξοφλήθηκαν, μόνο σε προμηθευτές – πιστωτές του Δήμου, οφειλές ύψους 3 εκατ. ευρώ. Σήμερα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του είναι λιγότερες από 5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα έσοδα, το 2012 σημείωσαν μείωση κατά 11 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2011. Ενδεικτικά, τα έσοδα από φόρους και εισφορές μειώθηκαν κατά 23%, τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα, κατά 7%, ενώ τα έσοδα από επιχορηγήσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) μειώθηκαν, κατά μέσο όρο, 38% (ΚΑΠ για λειτουργικά – 30%, ΚΑΠ για σχολεία – 38%, ΚΑΠ για σχολικούς τροχονόμους – 46%). Αντίστοιχα, υπήρξε σοβαρή μείωση και στις δαπάνες, κατά 10,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2011. Πέρα από τις μειώσεις που οφείλονται στις περικοπές της μισθοδοσίας, λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων και των μνημονιακών δεσμεύσεων, αξίζει να επισημανθεί ότι υπήρξε μείωση 8,7 εκατ. ευρώ στις δαπάνες προηγούμενων χρήσεων και διαφόρων εξόδων.

Η συνετή διαχείριση του 2011 και η εξόφληση πολλών οφειλών για τις πρώην επιχειρήσεις, την πρώτη χρονιά λειτουργίας του νέου Δήμου, καθώς και η νοικοκυρεμένη διαχείριση των δύο νέων δημοτικών νομικών προσώπων, ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ και ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, μετά τη λύση και συγχώνευση πάνω από 65 παλιών νομικών προσώπων, είχε ως αποτέλεσμα τη θεαματική αυτή μείωση. Παράλληλα, αυξήθηκαν, σε σχέση με το 2011, συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν σε δράσεις για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και τη βελτίωση των υποδομών (πχ +27% για καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων, περιαστικών περιοχών κλπ, + 170% για επισκευές και συντηρήσεις).

Η κ. Ν.Οικονόμου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τη διετία 2011-2012, δήλωσε: «Ο ισολογισμός 2012 δίνει την εικόνα ενός Δήμου με χρηστή και νοικοκυρεμένη διαχείριση, που λειτουργεί με διαφάνεια, νομιμότητα και βελτιωμένη οργάνωση. Την εικόνα ενός Δήμου που έχει ανακτήσει την αξιοπιστία του και έχει βάλει τις βάσεις για μια καλύτερη προοπτική στο μέλλον. Ωστόσο, οι δυσκολίες δε σταματούν, καθώς οι υποχρεώσεις του παρελθόντος δεν έχουν τελειώσει. Το αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων θα προκαλέσει σοβαρές επιβαρύνσεις στο νέο Δήμο από τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν προς τρίτους, ενώ οι οφειλές που προκύπτουν συνεχώς από δικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις του παρελθόντος, σε συνδυασμό με τις μειώσεις εσόδων, προκαλούν πραγματικό πονοκέφαλο. Απαιτείται συνεχής εγρήγορση, σφιχτή διαχείριση και συνεπής προσπάθεια, προκειμένου να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η καλή κατάσταση του Δήμου».

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό θέμα για την Οικονομική Υπηρεσία παραμένει το μεγάλο ποσό που οφείλουν στο Δήμο πολλοί συμπολίτες και επιχειρήσεις από τα προηγούμενα χρόνια.

«Στο δρόμο της οριστικής εξυγίανσης έχουν μπει τα οικονομικά του Δήμου Βόλου», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Η.Ξηρακιάς, καλώντας τους πολίτες να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. «Είναι ευκαιρία», είπε, «να αξιοποιηθεί από όλους η πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή διάταξης που διαγράφει τις επιβαρύνσεις επί του οφειλόμενου κεφαλαίου και δίνει τη δυνατότητα καταβολής του μέχρι και σε εκατό (100) δόσεις. Είναι, όπως έχει τονισθεί από το Υπουργείο, μια τελευταία ευκαιρία για τη ρύθμιση των παλαιών οφειλών προς τους Δήμους. Καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις αυτές και να καταβάλουν στο Δήμο με διακανονισμό που θα επιλέξουν, τα οφειλόμενα. Έτσι ο Δήμος θα μπει σ’ ένα δρόμο οριστικής οικονομικής αυτοτέλειας και σχέσεων ειλικρινούς συνεργασίας και συνέργιας με τους δημότες, με κοινό στόχο μια πόλη που θα δικαιώνει κάθε μέρα τη φήμη της ως σύγχρονης και ανταγωνιστικής και μια πόλη – αγαπημένο προορισμό των φίλων και επισκεπτών της».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει