Κάλεσμα δημιουργικής ανατροπής και μάχης ενάντια στην ανεργία, από τον Απ. Παπατόλια

Παρουσίασε τις προγραμματικές αρχές της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης Πολιτών – Παρόντες και οι Πάρις Μουτσινάς και Ηλίας Ζαρκάδας

Παρουσία του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά αλλά και του επίσης υποψήφιου Δημάρχου Βόλου Ηλία Ζαρκάδα, στο πολυπληθές ακροατήριο της αίθουσας εκδηλώσεων του Μεταξουργείου, ο πρώην Νομάρχης Μαγνησίας, Γ.Γ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και υποψήφιος Δήμαρχος Βόλου, Απόστολος Παπατόλιας, παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές αρχές της παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πολιτών.

1. Για τη στάση τους απέναντι στον Καλλικράτη
Ο Καλλικράτης αποτελούσε πάγιο αίτημα του αυτοδιοικητικού κινήματος την τελευταία 20ετία. Ο τρόπος, ωστόσο, που εφαρμόστηκε και κυρίως η χρονική του σύμπτωση με το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης, έδειξαν πώς μια αυθεντική προοδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να εκφυλιστεί από τις Κυβερνήσεις σε ένα τυφλό εργαλείο άσκησης της μνημονιακής πολιτικής για την επιβολή κάθε λογής περιορισμών στις τοπικές κοινωνίες. Η περίπτωση του Δήμου Βόλου είναι απολύτως ενδεικτική. Η χαμηλή κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή του Δήμου είναι η συνέπεια αυτής της υπέρμετρης διεύρυνσης. Μιας διεύρυνσης χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη και χωρίς καμία οργανωτική ετοιμότητα ή κάποιο σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης και ενίσχυσης της εσωτερικής δημοκρατίας στην αρχιτεκτονική της λήψης των αποφάσεων. Σήμερα βιώνουμε ένα Δήμο άνισων και πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς καμία συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την υλοποίηση των δράσεων. Ο ατελέσφορος αυτός σχεδιασμός πρέπει να επανεξεταστεί, στο πλαίσιο μιας λιγότερο συγκεντρωτικής και πιο δημοκρατικής αντίληψης για την τοπική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσα από αποκέντρωση εξουσιών προς όφελος των περιφερειακών ενοτήτων.

2. Για το τί είδους παρατάξεις χρειάζονται σήμερα;
Ιδρύοντας αυτή την Παράταξη, ανταποκρινόμαστε σήμερα σε ένα κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα, για τη σύσταση εντελώς νέων και ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων.

Οι καταστροφικές λογικές των κομματικών χρισμάτων συνέβαλαν κι αυτές στο να καταντήσει η αυτοδιοίκηση «παραπαίδι» του καταρρέοντος κομματικού συστήματος.

Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στους πολίτες ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και ότι οι παρατάξεις δεν μπορούν να είναι προϊόν του παρωχημένου συσχετισμού δύναμης όπως αυτός είχε αποτυπωθεί στα χρίσματα του 2010. Πρέπει να προέρχονται από την ίδια την κοινωνία και να έχουν ευρύτερες αναφορές που θα τους επιτρέψουν να συνομιλούν ανοιχτά και απροκατάληπτα με τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζουν πλατιές συναινέσεις για την άσκηση της πολιτικής τους. Αλλάζει το μοντέλο νομιμοποίησης της αυτοδιοίκησης μετά την κατάρρευση των κομμάτων. Άρα, χρειαζόμαστε νέα πολιτικά υποκείμενα στην αυτοδιοίκηση, νέα σχήματα που θα προκύπτουν μέσα από τις ίδιες τις διεργασίες της κοινωνίας και όχι από κινήσεις κορυφής ή συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι».

Αυτές οι παρατάξεις πρέπει να κατοχυρώσουν στο εσωτερικό τους την αρχή της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας. Να μην λειτουργούν δηλαδή με τη γνωστή «ενός ανδρός αρχή» που αναπαράγει η κρατούσα συντηρητική αντίληψη περί δημαρχοκεντρισμού. Είναι νοσηρό σύμπτωμα ο δημαρχοκεντρισμός στο χώρο της αυτοδιοίκησης, καθόσον ταυτίζεται με την υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας. Σήμερα, θέλουμε παρατάξεις, εάν όχι με συλλογική ηγεσία, τουλάχιστον με σταθερούς κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, όπου όλα τα στελέχη θα συνδιαμορφώνουν ισότιμα τις τοπικές πολιτικές.

3. Για τον Ενωτικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της Παράταξης
Ο ενωτικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας της Παράταξής μας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τη στηρίζουν πολίτες και στελέχη της τοπικής κοινωνίας, που προέρχονται από διαφορετικούς – ακόμη και αντιθετικούς – πολιτικούς χώρους.

Δεν αρκούμαστε στο να δηλώνουμε τον αντιμνημονιακό μας χαρακτήρα.

Αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που θα ανατρέψουν τις καταστροφικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και θα δώσουν διέξοδο στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στα χέρια της σήμερα η Αυτοδιοίκηση. Ούτε αρκούμαστε στον πρωτογονισμό της καταγγελίας ούτε περιμένουμε όλα να αλλάξουν από το Κεντρικό Κράτος.

4. Για τη ριζική αλλαγή του μοντέλου διοίκησης του Δήμου
Πέρα από τα κόμματα και τις παλαιού τύπου παρατάξεις στη συνείδηση των πολιτών έχει χρεοκοπήσει και ο τρόπος που διοικούνταν ένας δήμος μέχρι σήμερα.

Σε συνθήκες κρίσης, η διοίκηση ενός Δήμου πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, δημοκρατία, συμμετοχή, αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εσόδων.

Σήμερα έχουμε ανάγκη από ένα Δήμο, μπροστάρη στις νέες ιδέες, ανοικτό στο διάλογο με τους πολίτες, πρωταγωνιστή στην μάχη για την προάσπιση των συλλογικών αγαθών, που κινδυνεύουν σήμερα, (υγεία, δημόσια γη, νερό).

Συγχρόνως, έχουμε ανάγκη από ένα Δήμο που θα εγκαταλείψει τη φοβική και την αμυντική νοοτροπία του παρελθόντος και να αναλάβει γενναίες πρωτοβουλίες, τόσο στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, υπερβαίνοντας το στενό πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Καλλικράτη, όσο και στο πεδίο της άσκησης ενεργού κοινωνικής πολιτικής, που θα αποτρέπει την ακραία ένδεια και θα βάζει φρένο στην ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσαν τα μνημόνια.

Ενάντια στο περίσσευμα μοιρολατρικής αποδοχής των κυρίαρχων κεντρικών πολιτικών, πρέπει να συγκλίνουμε στο σύνθημα ότι μια σύγχρονη ανεξάρτητη παράταξη θέτει ως κύριο στόχο τη δημιουργική ανατροπή ενός συντηρητικού αυτοδιοικητικού κατεστημένου, που καθηλώνει την τοπική κοινωνία στο παρελθόν.
Πρώτη προτεραιότητα είναι η σαφής πολιτική για την προστασία και διαχείριση των νερών, βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ώστε οι πολίτες να έχουν στις βρύσες τους καθαρό, επαρκές και καλής ποιότητας νερό.

Χρειαζόμαστε επειγόντως συγκροτημένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων με την προώθηση του τρίπτυχου επανάχρηση – εξοικονόμηση – ανακύκλωση απορριμμάτων

Έχουμε ανάγκη από μια ιεραρχημένη πολιτική για την προστασία και ανάδειξη των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου, που μπορούν να αναβαθμίσουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, αποτελώντας συνάμα χώρους έκφρασης νέων ανθρώπων και καλλιτεχνών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ψυχαγωγίας για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Χρειαζόμαστε επεξεργασμένη πολιτική για την προσπελασιμότητα και τις μετακινήσεις στην πόλη, ενάντια στην κυρίαρχη λογική για τη χρήση ΙΧ, που θα επενδύει στη στήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην αναμόρφωση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, στη βελτίωση της κινητικότητας των ΑΜΕΑ και των ηλικιωμένων και στην προστασία των πεζών. Χρειαζόμαστε τέλος, πολιτική για τον πολιτισμό απαλλαγμένη από τον παραγοντισμό, την οικογενειοκρατία και τις προσωπικές αποφάσεις για την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων, που αναπαράγουν την ευνοιοκρατία, τα πάσης φύσης κατεστημένα και αγνοούν το ντόπιο πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό δυναμικό.

5. Για τα διλήμματα των δημοτικών εκλογών
Εκτιμούμε ότι οι πολίτες σ’ αυτές τις εκλογές καλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα διλήμματα:

Θέλουν μια δημοτική αρχή απ’ τα ίδια, «υπηρεσιακή», προσαρμοσμένη πλήρως στο ξεπερασμένο και οπισθοδρομικό μοντέλο λειτουργίας των Δήμων που κατέρρευσε στα χρόνια της κρίσης ή θέλουν μια δημοτική αρχή με σύγχρονο όραμα, που θα ανιχνεύει νέους δρόμους για την τοπική ανάπτυξη, θα αναζητά εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και θα προωθεί έξυπνες λύσεις για να προσελκύσει επενδύσεις και να φέρει νέες δουλειές στον τόπο;

Θέλουν μια δημοτική αρχή πλήρως συμβιβασμένη με τα Μνημόνια και υποταγμένη στις συντηρητικές πολιτικές του Κεντρικού Κράτους που πολλαπλασιάζουν τα θύματα της κρίσης ή θέλουν μια δημοτική αρχή στήριγμα στους αδύνατους, ασυμβίβαστη και δημιουργική, που θα ορθώνει το ανάστημά της και θα εφαρμόζει εναλλακτικές πολιτικές με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας;

Θέλουν, τέλος, ένα Δήμαρχο απόμακρο και αποξενωμένο από την κοινωνία, που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός παγιωμένου τοπικού κοινωνικο-οικονομικού κατεστημένου ή θέλουν μια δημοτική ηγεσία ενεργητική, λαϊκή, κοντά στους πολίτες, χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα, ικανή να δώσει νέες ευκαιρίες και να «ανοίξει το παιχνίδι» σε νέες ιδέες και νέους ανθρώπους, κάνοντας αντίπαλό της τη στασιμότητα;

20140217_202108.jpg

6. Για την αξιολόγηση του έργου της Δημοτικής Αρχής
Με μια φράση, αυτό που χαρακτήρισε το Δήμο Βόλου τα τελευταία 3 χρόνια ήταν από τη μια η εσωστρέφεια απέναντι στην κοινωνία και από την άλλη η απόλυτη ευθυγράμμιση με την πολιτική της κεντρικής διοίκησης.

Αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι ένας Δήμος που έγινε διαχειριστικά βιώσιμος – αν κι αυτό είναι αμφισβητήσιμο – ακριβώς επειδή σταμάτησε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και πληρώνει μόνο τους μειωμένους μισθούς των υπαλλήλων του, χωρίς να αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας της πόλης;

Γιατί δεν αναρωτιόμαστε: αν οι πολίτες εξακολουθούν να αποδίδουν προς το Δήμο τα ίδια τουλάχιστον ποσά, εισπράττοντας όμως μειωμένες παροχές υπηρεσιών, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρή μείωση στην ανταποδοτικότητα και άρα μεγάλο οικονομικό έλλειμμα;

Παράλληλα, δεν είναι δυνατόν να μην επισημάνει κανείς τη μεγάλη υποχώρηση που παρουσιάζει η πόλη σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά της κεκτημένα. Πολλοί κάνουν λόγο για καταστροφή του δημοτικού πλούτου ή για «αντίστροφη πορεία».

Επικαλούμενη διαρκώς το άλλοθι της οικονομικής ανασυγκρότησης του Δήμου, η δημοτική ηγεσία έχασε πλήρως τον έλεγχο της διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία της πόλης.

Η σημερινή δημοτική αρχή περισσότερο εκτέθηκε στα μάτια των πολιτών από την απραξία και το συντηρητισμό της, παρά από τη δραματική περικοπή των κρατικών πόρων. Κι άλλοι Δήμοι της χώρας επλήγησαν εξίσου από τις περικοπές αυτές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν κατάφεραν πολύ περισσότερα στους τομείς της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας. Κι άλλοι Δήμοι ήρθαν αντιμέτωποι π.χ. με τη μείωση του προσωπικού στην καθαριότητα ή στο πράσινο, χωρίς όμως αυτό να πλήξει την εικόνα της πόλης με φαινόμενα ακραίας εγκατάλειψης σε δημόσιους χώρους.

Η Δημοτική Αρχή και ο απερχόμενος Δήμαρχος υστερούν σημαντικά σε αριθμό και ποιότητα έργων, δεν επέδειξαν καμία προγραμματική ετοιμότητα, ενώ δεν παρουσίασαν κανένα σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό που να εγγυάται σημαντικές παρεμβάσεις για την πόλη στο εγγύς μέλλον.

Με γονατογραφήματα που παρουσιάζονται ως δήθεν «παρεμβάσεις πνοής», δεν γίνεται όμως τοπική ανάπτυξη, ιδίως τώρα στα χρόνια της κρίσης, που απαιτούν εγρήγορση, στιβαρό προγραμματισμό και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

7. Για τις βιώσιμες λύσεις στην «άρρωστη λειτουργία» της πόλης
Η πόλη παρουσιάζει σήμερα πολλαπλά συμπτώματα «άρρωστης λειτουργίας» που εκτείνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τον ίδιο τον πυρήνα της καθημερινότητας έως την αναιμική αξιοποίηση των μεγάλων τοπικών πλεονεκτημάτων.

Η καθιέρωση περιορισμένου δακτυλίου σε συνδυασμό με τη μερική επαναφορά του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, η δημιουργία οδικών κυκλικών κόμβων, η υπογειοποίηση των γραμμών, η δημιουργία ζευγών κύριας κυκλοφορίας, η δημιουργία νέας υποδομής στάθμευσης στο λιμάνι, η επέκταση του συστήματος των υπόγειων κάδων, η αξιοποίηση της ανακύκλωσης με εξασφαλισμένη διάθεση των προϊόντων της και η επέκταση του προγράμματος δενδροφυτεύσεων στο Παλιό Λιμεναρχείο και στους προαύλειους εκπαιδευτικούς χώρους είναι ορισμένες από τις σύγχρονες παρεμβάσεις που αξίζει να συζητηθούν σοβαρά με τους φορείς της πόλης.

Η πόλη ακόμη πάσχει σοβαρά στην «περιφέρειά» της. Αισωνεία, Αρτέμιδα, Αγχίαλος και Ιωλκός, λειτουργούν σήμερα ως ενότητες «δεύτερης κατηγορίας» και απαιτούν καίριες παρεμβάσεις αποκατάστασης της εσωτερικής συνοχής του Δήμου.

Και κάτι που λησμόνησα… «Εδώ και τώρα» μεταφορά της Πυροσβεστικής εκτός του κέντρου της ψυχαγωγίας στην πόλη.

8. Για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας
Για να συμβάλλει ο Δήμος ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας οφείλει πρώτα απ’ όλα να δραστηριοποιηθεί στα «του οίκου του», υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του καθώς και των υπόλοιπων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων της πόλης (όπως π.χ. το γκαράζ του ΟΣΕ στη Νέα Ιωνία). Η επιχειρηματική αξιοποίηση της κρουαζιέρας σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των τουριστικών προορισμών και τη συνέργεια των λειτουργιών του Λιμανιού και του Αεροδρομίου, η κατασκευή σύγχρονης οικολογικής μαρίνας και η εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της πόλης με την αξιοποίηση των ΑΠΕ, τη σύμπραξη για την κατασκευή μονάδων συμπαραγωγής, με προτεραιότητα στην αξιοποίηση της φυτικής βιομάζας, αποτελούν κρίσιμες παρεμβάσεις, ικανές να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο του τόπου μας.

Η δημόσια πρόσκληση σε υποψήφιους επενδυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ (που έδειχναν να αγνοούν οι σημερινοί ιθύνοντες του Δήμου…), σε συνδυασμό με την τόνωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την επέκταση του μοντέλου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων αποτελούν σύγχρονες προτάσεις για να έρθουν νέες δουλειές στον τόπο.

9. Για το τοπικό Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
Προτείνουμε τη Δημιουργία Τοπικού Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας στο Δήμο Βόλου.
Το Ταμείο αυτό θα έχει διοικητική αυτοτέλεια και θα διευθύνεται από Συμβούλιο εκλεγμένων αντιπροσώπων της πόλης, το οποίο θα λογοδοτεί στο Δήμο κάθε εξάμηνο.
Το Ταμείο θα διαθέτει όργανο αξιολόγησης των επιχειρηματικών προτάσεων, καθώς και εθελοντές «μέντορες», οι οποίοι θα καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.
Το Ταμείο θα ενισχύει την κάθε κοινωνική επιχείρηση που επιλέγεται με άτοκο συγκεκριμένης διάρκειας δάνειο, για τη δημιουργία συλλογικών επιχειρηματικών μορφών αλληλέγγυας οικονομίας.
Κάθε χρόνο, σε δημόσια εκδήλωση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα λογοδοτούν δημόσια για την πορεία τους.
Όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαχείριση του Ταμείου, θα δημοσιεύουν κατά την είσοδό τους και την έξοδό τους το πόθεν έσχες τους.

10. Για τις προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες
Η παράταξη μας είναι εντελώς ανοιχτή σε προγραμματικές συγκλίσεις και συνεργασίες είτε με οργανωμένες κοινωνικές ή αυτοδιοικητικές κινήσεις και πρωτοβουλίες, είτε με προσωπικότητες και άλλες συλλογικότητες στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών. Μόνη προϋπόθεση είναι η συναποδοχή των καταστατικών στόχων της Παράταξης και των βασικών προγραμματικών επιλογών μας.

Θέλουμε να ανατρέψουμε την αντίληψη που θέλει τη αυτοδιοίκηση ουραγό, ένοχο για όλα τα δεινά του διεφθαρμένου πελατειακού κράτους. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να διαμορφώσουμε πολιτικές συμμαχίες, που θα συγκρούονται με αυτή τη λογική. Αν κάποιοι με άλλα λόγια μετάνιωσαν για την χειραφέτηση της αυτοδιοίκησης, χρέος όλων των κοινωνικών αυτοδιοικητικών δυνάμεων είναι να εργαστούν για την ανατροπή αυτής της αντιδραστικής στροφής, οικοδομώντας νέες πολιτικές συμμαχίες στον πολύπαθο αυτοδιοικητικό χώρο.

Ως Ανεξάρτητη Παράταξη Πολιτών, απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας, ελπίδας και δημιουργικής ανατροπής σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Βόλου, πέρα κι έξω από κομματικές σημαίες ή προτιμήσεις, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Καλούμε σε συνεργασία τις ανεξάρτητες συλλογικότητες και προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, καταθέτοντας τις προοδευτικές προτάσεις τους για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση του μοντέλου διακυβέρνησης των Δήμων, όπως είναι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Πάρης Μουτσινάς και η αυτοδιοικητική ομάδα στελεχών που στηρίζει αυτές τις προτάσεις. Τους καλούμε να συγκλίνουμε προγραμματικά και να συμπαραταχθούμε εκλογικά για να ενισχύσουμε την εσωτερική δημοκρατία στην Αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας από το Δήμο Βόλου!

Καλούμε σε συνεργασία όλες τις κινήσεις και τις προσωπικότητες της Αυτοδιοίκησης που βίωσαν τραυματικά «στο πετσί τους» την κομματική «καμαρίλα», την αναξιοκρατία, την ευνοιοκρατία και τους αδυσώπητους μηχανισμούς, που δεν λογαριάζουν απήχηση στην κοινωνία, θέσεις και προτάσεις, αλλά ξέρουν να μιλούν μόνο τη γλώσσα της συναλλαγής και των υπόγειων διαδρομών της εξουσίας. Τους καλούμε να συγκλίνουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα που θα αποκαθιστά τη σημασία της ηθικής και της εντιμότητας στην πολιτική.

Καλούμε τους Οικολόγους Πράσινους, με τις πρωτοποριακές και ριζοσπαστικές τους θέσεις, που υιοθετούμε και εντάσσουμε στις προγραμματικές μας αρχές, να συμπαραταχθούμε για να φέρουμε τη δημιουργική ανατροπή στο Δήμο, που κι αυτοί επιδιώκουν με όλες τις δυνάμεις τους!

Καλούμε όλες τις σύγχρονες συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής δημοκρατίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διεπαφής, (είναι μαζί μας εδώ και ο Ηλίας Ζαρκάδας), να αγκαλιάσουν την παράταξή μας και να βρουν σ’ αυτήν το χώρο της δικής τους ελεύθερης έκφρασης για τη συμμετοχική χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της πόλης.

Φίλες και φίλοι των άλλων πρωτοβουλιών, μας χωρίζουν τόσα λίγα, αλλά μας ενώνουν τόσα πολλά! Τα μάτια και οι καρδιές όλων μας είναι στραμμένα στο μέλλον. Ένα μέλλον που θα υπηρετήσουμε συλλογικά, δημοκρατικά, συμμετοχικά.

unnamed.jpg

Katastasi_Onomaton_Metaxourgio0.jpg

Katastasi_Onomaton_Metaxourgio1.jpg

Katastasi_Onomaton_Metaxourgio2.jpg

Μπορεί επίσης να σας αρέσει