Καθοριστικό βήμα για την προστασία του Πηλίου

Προκηρύχθηκε ειδική μελέτη που θα οδηγήσει στην τροποποίηση του Π.Δ.

Την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των οικισμών του Πηλίου, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναθεώρησης του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος, προκήρυξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, στις 14 Απριλίου, υπό την προεδρία της τέως Υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη, για τα εκκρεμή θέματα του Δήμου Βόλου, καθώς και στην παρουσίαση της πρότασης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νίκο Σηφουνάκη τον περασμένο Μάϊο.
Αντικείμενο της μελέτης, προϋπολογισμού 213.000 ευρώ, είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης για την κατοικία με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες, ώστε να αποφασιστούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ισχύον Προεδρικό Διάταγμα με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την προκήρυξη της μελέτης ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης τονίζει ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς αποτελεί καθοριστικό βήμα για την τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος, με σκοπό τη διαφύλαξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Πηλίου. «Πιστεύουμε η μελέτη των μορφολογικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των οικισμών του Πηλίου, θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας, την προστασία των παραδοσιακών οικισμών και του φυσικού τοπίου, την αποφυγή μεγάλων κατασκευών («οριζόντιες πολυκατοικίες») και την ήπια τουριστική ανάπτυξη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Βόλου.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος – Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, αφορά την εκπόνηση μελέτης μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

Σε κάθε χωρική ενότητα θα μελετηθούν ξεχωριστά ως διακριτά αντικείμενα με ειδικούς στόχους τα παρακάτω:

α) Οικισμοί που είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί με διατάγματα γενικού χαρακτήρα και οι αξιόλογοι οικισμοί που θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα προστασίας,

β) Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων, που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί και δεν προτείνεται ο χαρακτηρισμός τους, αλλά κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση μορφολογικών όρων και κανόνων δόμησης γι’ αυτούς,

γ) Χώρος υπαίθρου με κατάρτιση πλαισίου δόμησης και κατευθυντήριων οδηγιών ώστε να αποτραπούν τυχόν άστοχες επεμβάσεις που πιθανόν να προκύψουν με την κατασκευή νέων οικοδομών στο χώρο της υπαίθρου, τόσο στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο των οικισμών, όσο και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και τοπία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει