Καλτσογιάννης: Aποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των υδατικών πόρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συνεδρίασε σήμερα στη Λάρισα η Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Αγροτικού Τομέα για το μείζον θέμα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

Πρόκειται για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των υδατικών πόρων, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση τους μέσω αρχών, προτάσεων και μέτρων για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων της Θεσσαλίας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια και υπόγεια ύδατα).
Στην εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γ. Καλτσογιάννης, συμφώνησε με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για μεταφορά νερού από τη λεκάνη του Αχελώου στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, προκειμένου να καλυφθούν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες.
Παράλληλα, η Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Αγροτικού Τομέα, σε συνεδρίασή της την προηγούμενη μέρα, ομόφωνα ενέκρινε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κ. Καλτσογιάννη η επιτροπή, ομόφωνα, γνωμοδότησε θετικά στη έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μονάδα αποθήκευσης παρασκευής, τυποποίησης και εμπορίας πρωτογενών ορυκτελαίων στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, για Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στα Φάρσαλα, για την ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με πρώτη ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα στον Αλμυρό, καθώς και για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δήμο Σοφάδων.

Άλλωστε είναι σαφές ότι μία από της βασικές προτεραιότητες τόσο της Περιφερειακής Διοίκησης όσο και του Αντιπεριφερειάρχη, είναι η προσέλκυση επενδύσεων, που λαμβάνουν όμως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει