Καλύτερα αμοιβόμενοι οι Δημοτικοί Υπάλληλοι σε σχέση με τους Δημόσιους

Τι έδειξαν τα στοιχεία που εστάλησαν από τους δήμους

Λαυράκια έβγαλαν τα στοιχεία, που απέστειλαν για πρώτη φορά οι δήμοι στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης, σχετικά με το κόστος μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού (μόνιμοι υπάλληλοι και αορίστου χρόνου) των δημοτικών επιχειρήσεων. Τι προκύπτει;

Ότι οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απρόθυμοι, αφού ένας στους τρεις κρατάει τα στοιχεία στα συρτάρια του, καθώς στα επανειλημμένα έγγραφα του υπουργείου ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα 230 από τους 325 δήμους.

Επίσης, ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι δημοτικοί υπάλληλοι βρίσκονται στα μισθολογικά ρετιρέ του Δημοσίου. Από δείγμα άνω του 50% των περιπτώσεων, που εξετάσθηκαν, προκύπτουν τα εξής στοιχεία σχετικά με τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές τους:

Άνω του 60% των υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΠΕ. Συγκεκριμένα το 61,60% αυτών των εργαζομένων λαμβάνει περισσότερα από 26.800 ευρώ ετησίως, το 27,48% πάνω από 36.000 ευρώ ετησίως και περισσότερα από 48.000 ευρώ ετησίως λαμβάνει το 17,26%.

Άνω του 53% των υπαλλήλων του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΤΕ. Το 53,30%% αυτών των εργαζομένων λαμβάνει περισσότερα από 25.000 ευρώ ετησίως, το 27,48% εξ αυτών λαμβάνει περισσότερα από 36.000 ευρώ ετησίως και περισσότερα από 48.000 ευρώ ετησίως λαμβάνει το 3,30% των εν λόγω υπαλλήλων.

Άνω του 55% των υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΔΕ. Το 55,77%% αυτών των εργαζομένων λαμβάνει περισσότερα από 22.000 ευρώ ετησίως, το 9,64% περισσότερα από 36.000 ευρώ ετησίως και περισσότερα από 48.000 ευρώ ετησίως λαμβάνει το 0,75%.

Άνω του 62% των υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΥΕ. Το 62,72% αυτών των εργαζομένων λαμβάνει περισσότερα από 19.000 ευρώ ετησίως, το 3,72% περισσότερα από 36.000 ευρώ ετησίως και περισσότερα από 48.000 ευρώ ετησίως λαμβάνει το 0,13%.

Πηγή: 24h

Μπορεί επίσης να σας αρέσει