Καμία δέσμευση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου επανασύστασης της Λίμνης Κάρλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Γενικόλογες και χωρίς δεσμεύσεις για άλλη μια φορά είναι οι απαντήσεις των Υπουργείων στην με αρ. 3044/26.09.2014 ερώτηση για την «Διασφάλιση της Έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου επανασύστασης της Λίμνης Κάρλας» που έγινε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Ηρώ Διώτη, Ευγενία Ουζουνίδου, Δημήτρη Γελαλή, Παναγιώτα Δριτσέλη και Νίκο Μιχαλάκη, λόγω του εξαιρετικά αργού ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών, που καθιστά ορατό τον κίνδυνο της μη ολοκλήρωσης του έργου μέχρι το τέλος του 2015 (προθεσμία παράδοσης), γεγονός που θα επιφέρει απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 184 εκ. ευρώ και επιβολή προστίμων στη χώρα.

Ποιος θα πληρώσει την πιθανή εμπλοκή μας με την Ε.Ε.; Οι πολίτες με τα ήδη συρρικνωμένα εισοδήματά τους; Ή θα μπούμε σε μια διαδικασία απόδοσης ευθυνών;

Εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε με τις παρεμβάσεις μας την ολοκλήρωση του έργου για το καλό της Θεσσαλίας. Ανησυχούμε για τις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες στην περιοχή μας και η επιτάχυνση των διαδικασιών είτε είναι αυτές μελέτες ή διαγωνισμοί ή εγκρίσεις ή αποζημιώσεις ή εκτέλεση των έργων από τους εργολάβους, θα διασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Στην με αρ. 3489β/21.10.2014 απάντησή του, το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι από τα 7 έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»/ΥΠΕΚΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), έχουν ολοκληρωθεί μόνο τα 2, όταν απομένει μόνο ένας χρόνος για την υλοποίησή τους. Μόνο αόριστες και τυπικές αναφορές, όπως ότι «οι εργολαβίες του τεχνικού δελτίου του έργου, που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα χρονικά όρια του προγράμματος (2012-2015)» ή ότι «η υλοποίηση των ενταγμένων έργων θα διασφαλίσει την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται για την αναδημιουργία της λίμνης Κάρλας», χωρίς να διατυπώνεται καμιά δέσμευση περί έγκαιρης ολοκλήρωσης.

Από την άλλη πλευρά στην με αρ. 1485/1509/16.10.2014 απάντησή του το Υπουργείο Υποδομών, πετά το μπαλάκι στην Περιφέρεια αναφέροντας ότι έχουν μεταφερθεί σε αυτήν οι αρμοδιότητες και τα υλοποιούμενα έργα της πρώην ΕΥΔΕ Κάρλας από 31.12.2013, όταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας τα αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 6 του Ν. 4100/2013 από 12.5.2014, χωρίς όμως το Υπουργείο να αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τις ακυρώσεις ή τις μέχρι τότε καθυστερήσεις. Καμιά κουβέντα για την διάλυση της ΕΥΔΕ με ευθύνη της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το πάγωμα των έργων λόγω καθυστερήσεων στην μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Γίνεται μια τυπική καταγραφή των εργολαβιών που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη, καθώς και αναφορά στις προθεσμίες περαίωσης των συμβάσεων, χωρίς να γίνεται συνεκτίμηση της προόδου των έργων και των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, στα πλαίσια της πρόβλεψης για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Σπεύδει μόνο να διευκρινίσει ότι η ολοκλήρωση όλων των έργων πρέπει να γίνει μέχρι τέλους του 2015 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησής τους, και ότι δεν προβλέπεται παράταση της χρηματοδότησης. Μιλάμε όμως για ένα έργο συνολικού ύψους 245.000.000 ευρώ και για το οποίο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν ήδη δαπανηθεί τα 180.000.000 ευρώ, ενώ έναν χρόνο πριν την λήξη του υπολείπεται η δημοπράτηση 5 νέων μελετών και έργων, είναι σε εξέλιξη έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο 58% με 60%, αναμένονται εγκρίσεις για χρηματοδότηση δαπανών από το ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κλπ. κλπ.

Από την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./164/16.10.2014) προκύπτει ότι για την συνέχιση της υλοποίησης έργων αρμοδιότητάς του, υπάρχουν καθυστερήσεις που οφείλονται στην μη έγκαιρη χρηματοδότησή τους ή στην διακοπή των εργασιών για κάποια από τα έργα από τους ανάδοχους εργολάβους ή στις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών, και παρά τις προβλέψεις του για ολοκλήρωση ορισμένων έργων μέχρι 30.04.2014 ή άλλων μέχρι 31.5.2014, επισημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν αρχαιότητες κατά τις εκσκαφές στα τμήματα του δικτύου, που αυτό σημαίνει βέβαια άλλες καθυστερήσεις, νέες διαδικασίες με όποιες συνέπειες θα έχει αυτό στην ολοκλήρωση του όλου έργου.

Παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις (4158/10.01.2012, 450/26.07.2012, 5159/14.12.2012, 2425/07.10.2013) στη Βουλή για τα προβλήματα του πολύπαθου έργου, του οποίου η υλοποίηση έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 1999 και του οποίου η ολοκλήρωση αναμένονταν να έχει συντελεστεί σε ποσοστό πάνω από 90% μέχρι τα τέλη του 2013, τα Υπουργεία για άλλη μια φορά δεν μπήκαν στην ουσία της ερώτησης, που ήταν σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του 2015.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση μας προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς φέρνει πιο κοντά το αρνητικό σενάριο που μπορεί να σημάνει ένα βήμα προς τα πίσω για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, αλλά και της Ελλάδας, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο όπου η χώρα έχει εναποθέσει περισσότερο από ποτέ άλλοτε τις ελπίδες της για έξοδο από την κρίση στην ανάπτυξη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει