Καταγγέλλουν τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για παρανομίες με τις εγγραφές αποφοίτων 


Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020, 21:42

Ο Αντώνης Δήμας, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου, σε άρθρο επισημαίνει ότι «ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αρνείται πεισματικά παρά την νομοθεσία και τις αποφάσεις δικαστών, να εγγράψει στα μητρώα του Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Ανώτατης εκπαίδευσης Βρετανικών Πανεπιστημίων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε Ελληνικά Κολλέγια».

Διαβάστε το άρθρο:

Χίλιοι και πλέον Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές είναι αποκλεισμένοι παράνομα από την αγορά εργασίας. Οι συντεχνιακές συμπεριφορές του ΠΣΦ, με την άρνηση του να εγγράψει νέους φυσικοθεραπευτές στα μητρώα του, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης και ψυχολογικής κατάρρευσης, σε Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το μόνο “σφάλμα” που έπραξαν 1.000 φορολογούμενοι πολίτες, είναι ότι σπούδασαν στην χώρα τους.

Στο υπουργείο υγείας ενώ γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με κάθε λεπτομέρεια, εφόσον έχουν ενημερωθεί πλήρως από τον Σύλλογο μας (Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Ην. Βασιλείου) με υπόμνημα που κατατέθηκε 17/2/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 1108 και από άλλους αποφοίτους και γονείς, δεν νομοθετούν ώστε οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές να εγγράφονται αυτοδικαίως στον ΠΣΦ.

Παράνομη η στάση του ΠΣΦ

Προσωπική επίσης συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον κ. Κικίλια, χωρίς όμως από τότε (19 Ιουνίου 2020), να υπάρχει κάποια θετική έκβαση στο πρόβλημα μας. Ενώ ζητήσαμε να νομοθετήσει για την λύση του ζητήματος εκείνος μας είχε τότε ενημερώσει, ότι σε λίγο όλα θα κριθούν στην δικαιοσύνη.

Το παράλογο και συγχρόνως αντιφατικό, είναι το γεγονός, ότι ενώ από την μία η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας μας ενημερώνει με επίσημο έγγραφο, πως μετά την έκδοση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις για εγγραφή στον ΠΣΦ, από την άλλη το υπουργείο υγείας δεν νομοθετεί, κλείνοντας έτσι το μάτι και επιτρέποντας στον σύλλογο, να συνεχίζει την παράνομη στάση του, όπως αναφέρεται πλέον από τις πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν τους Πτυχιούχους στο διοικητικό εφετείο και από τον συνήγορο του Πολίτη.

Επίσης, το υπουργείο παιδείας, ενώ επανάφερε το δικαίωμα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών, το οποίο είχε καταργηθεί με προηγούμενο νόμο του κ. Γαβρόγλου, έδωσε το δικαίωμα στους συλλόγους ΝΠΔΔ, να εξετάζουν τις αιτήσεις για μεταφορά επαγγελματικών προσόντων. Έστειλε με λίγα λόγια τα πρόβατα στο στόμα του λύκου.

Σε προσωπική συνάντηση με το Διευθυντή του γραφείου της κ. Κεραμέως, κ. Παρασκευόπουλο μας ανέφερε πως η Υπουργός έχει άλλα σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Η οικονομική εξαθλίωση 1.000 ατόμων και των οικογενειών τους, δεν αποτελεί σοβαρό θέμα ώστε να ασχοληθεί η Υπουργός και η κυβέρνηση. Να σημειωθεί επίσης το γεγονός ότι η Υπουργός δεν δέχτηκε να μας συναντήσει, ενώ δεν λάβαμε καμία απάντηση στο υπόμνημα που καταθέσαμε με αριθμό πρωτοκόλλου 5379/29-5-2020

Ο ΠΣΦ “σκαρφίζεται” διαρκώς νέες δικαιολογίες, όπως πχ. την νομοθετική ασάφεια, την άγνοια ορθότητας των προσκομιζόμενων με την αίτηση δικαιολογητικών, την μη σύσταση επιτροπής λόγω της έλλειψης σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης που να επιτρέπει την θέσπιση διατάξεων κανονιστικής φύσεως.

Επίσης, επικαλείται σε απάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη, πως οι απόφοιτοι. Κολλεγίων λαμβάνουν πτυχίο από τα ίδια τα Κολλέγια, κάτι που είναι παντελώς ψευδής ισχυρισμός.

Οι απόφοιτοι κολλεγίων είναι απόφοιτοι ευρωπαϊκών δημόσιων αναγνωρισμένων στη χώρα τους, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που το πρόγραμμα σπουδών τους έχει πραγματοποιηθεί στην. Ελλάδα, μετά από επίσημες, διακρατικές συμφωνίες ανάμεσα στους φορείς που το Υπουργείο Παιδείας ονομάζει «Κολλέγια» και τα ίδια τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα». Η ποιότητα των σπουδών τους. ΔΕΝ αφορά στο Ελληνικό Κράτος, αφού πιστοποιούνται από το κράτος που εδρεύει το Πανεπιστήμιο. Πηγή

Αναγνωρισμένοι φορείς εκπαίδευσης

Επιπλέον, τα Κολλέγια είναι πλήρως αναγνωρισμένοι φορείς εκπαίδευσης από την. Ελληνική έννομη τάξη, αφού η συνταγματικότητα τους έχει κριθεί από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας διαβάζουμε: «…Τα Κολλέγια αποτελούν εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Παρέχουν προγράμματα σπουδών για τα οποία είναι υποχρεωμένα να έχουν συνάψει συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν. Οι σπουδές που παρέχονται στο ανωτέρω πλαίσιο οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή και σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master)…»

Από το 2014 και έπειτα, πολλές αιτήσεις έχουν κατατεθεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών από Πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές ανωτάτων ιδρυμάτων του εξωτερικού με σπουδές σε Ελληνικά Κολλέγια. Ο ΠΣΦ δεν έχει εγγράψει από τότε, κανέναν πτυχιούχο στα μητρώα του όπως ορίζει η νομοθεσία. Αρκετοί από τους φυσικοθεραπευτές λόγω της μη εγγραφής τους και της στάσης του. ΠΣΦ, αλλά και των υπουργείων, αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν και να βρουν εργασία στο εξωτερικό. Άλλοι, προσέφυγαν και προσφεύγουν ακόμα στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Παρόλο όμως, που αρκετοί απόφοιτοι Βρετανικών Πανεπιστημίων με σπουδές σε Ελληνικά Κολλέγια, έχουν στα χέρια τους θετικές προς αυτούς, αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου, ο. ΠΣΦ δεν προχώρα στην εγγραφή τους αλλά, προτιμά να εξαντλεί τα περιθώρια της επιτρεπόμενης αντίστασης του, μέχρι να αναγκαστεί να συμμορφωθεί από τις δικαστικές αρχές.

Β’ κατηγορίας πολίτες

Η όλη κατάσταση, μας δημιουργεί μια ανασφάλεια για το μέλλον μας. Από την αντιμετώπιση των κυβερνήσεων και του. ΝΠΔΔ, αισθανόμαστε Β’ κατηγορίας πολίτες, ενώ είμαστε και εμείς Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες και απαιτούμε ίση μεταχείριση. Κανένας από όσους πολιτικούς έχουμε συναντήσει είτε από τον Σύριζα είτε από την. ΝΔ, δεν επεμβαίνει να λυθεί το ζήτημα μας. Δηλώνουμε πλήρως απογοητευμένοι από την συμπεριφορά του κράτους και των οργάνων του, που μας ταλαιπωρούν και μας οδηγούν στην ανέχεια, χωρίς λόγο και αιτία. Οδηγούμαστε σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες για να βρούμε το δίκιο μας, ενώ το ίδιο το κράτος έχει νομοθετήσει και η δικαιοσύνη επίσης έχει αποφανθεί για την άμεση εγγραφή μας στα μητρώα του ΠΣΦ.

Η προσφυγή στην δικαιοσύνη οδηγεί σε έξοδα, τόσο τους Πτυχιούχους, όσο και τον Πανελλήνιο. Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, που προτιμά να ξοδεύει χρήματα για δικαστήρια από το να εγγράφει τους απόφοιτους. Βρετανικών Πανεπιστημίων στα μητρώα του. Τουλάχιστον 30 Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη και 10 έχουν ήδη δικαιωθεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η κατάσταση αυτή προκαλεί μια ανούσια συμφόρηση στα Ελληνικά δικαστήρια όπως αναφέρει ο κ. Βελόπουλος σε ερώτημα του προς τον υπουργό υγείας.

Επιπροσθέτως, αρκετοί απόφοιτοι έχουν καταγγείλει την συμπεριφορά του ΠΣΦ στον Συνήγορο του Πολίτη. Δυστυχώς όμως, ακόμα και μετά από πολλές προσπάθειες του. ΣΠ, δεν έχει δοθεί ακόμα λύση στο ζήτημα μας από το υπουργείο υγείας.

Η άρνηση του. ΠΣΦ οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε για η έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτών που σπούδασαν σε. Ελληνικά Κολλέγια, να εκδίδεται από την περιφέρεια (όπως στα περισσότερα επαγγέλματα υγείας), μετά από αναγνώριση από το αρμόδιο τμήμα. (ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ), διότι σε αντίθετη περίπτωση γινόμαστε έρμαια στις διαθέσεις του. ΠΣΦ.

Αντώνης Δήμας

Αντιπρόεδρος

ΠΑΣΦΗΒ

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου»

Διαβάστε ακόμη:

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει