Κατατέθηκε ο φάκελος για τον εκσυγχρονισμό του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης σε Βόλο και Νέα Ιωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Κατατέθηκε χθες ο ολοκληρωμένος, πλήρης, φάκελος για το εξαιρετικό σημαντικό έργο του Εκσυγχρονισμού, Ζωνοποίησης και Αυτοματοποίησης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

Το έργο αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού 13.400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά την αντικατάσταση όλου του παλιού δικτύου και με την εκτέλεσή του θα διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των διαρροών και η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου νερού.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, κ. Απ. Γαλάτης, η πρόταση έχει κατατεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και με δεδομένη την πληρότητα των στοιχείων υπάρχει η βάσιμη αισιοδοξία για χρηματοδότηση του έργου. Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Γαλάτης ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της επιχείρησης για τη σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που έκαναν για τη εκπόνηση της μελέτης και τη συγκρότηση του φακέλου

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση 85.000 μέτρων αγωγών ύδρευσης στο Κέντρο του Βόλου που οριοθετείται μεταξύ των οδών Αργοναυτών, Αναλήψεως, Φιλιππίδη και Ζάχου το οποίο θα χωριστεί σε 14 ζώνες ελέγχου και στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε μήκος 40.000 μέτρων και τέσσερις ζώνες ελέγχου και αναβάθμιση του κέντρου ελέγχου, στο κέντρο της Ν. Ιωνίας, μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Παπαρήγα, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά, Παρασκευοπούλου και Καραμπατζάκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαρροές στα εν λόγω κομμάτια του δικτύου ξεπερνούν το 40% , γεγονός που έχει αντίκτυπο, πέρα από την ποσότητα και στην ποιότητα του νερού.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των εργασιών, σε σχέση με την επιλεξιμότητα των δαπανών, αναλύεται ως εξής:

10.777.184,50Ε πλέον ΦΠΑ επιλέξιμη δαπάνη και 2.622.815,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ ως μη επιλέξιμη δαπάνη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει