Κινδύνους διαφθοράς «βλέπει» το Συμβούλιο Ευρώπης!


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Απριλίου 2020, 14:38

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Η Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO) δημοσίευσε, σήμερα, κατευθυντήριες γραμμές, που απευθύνονται στα 50 κράτη μέλη του Οργανισμού, με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς, στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης για την υγεία που προκαλείται από την πανδημία Covid-19.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο της GRECO, Marin Mrčela, υπογραμμίζουν ότι το ξέσπασμα COVID-19 αυξάνει τους κινδύνους διαφθοράς, καθώς ο τομέας της υγείας εκτίθεται ειδικά, ιδίως λόγω της αύξησης της άμεσης ανάγκης για ιατρικά εφόδια και της απλοποίησης των κανόνων προμηθειών.

 «Καθώς οι χώρες αντιμετωπίζουν αναμφισβήτητες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συγκέντρωση εξουσίας, παρέκκλιση δικαιωμάτων και ελευθεριών και μεγάλα χρηματικά ποσά διοχετεύονται στην οικονομία για την ανακούφιση της κρίσης, οι κίνδυνοι διαφθοράς δεν πρέπει να υποτιμηθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της GRECO.

 «Οι αποφάσεις που σχετίζονται με μέτρα των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να είναι διαφανείς και να υπόκεινται σε εποπτεία και λογοδοσία. Οι καταγγέλλοντες στον τομέα της υγείας πρέπει να προστατεύονται», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της GRECO υπενθύμισε επίσης ότι η διαφάνεια στον δημόσιο τομέα είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για την πρόληψη της διαφθοράς, ανεξαρτήτως μορφής. «Η ανάγκη τακτικών και αξιόπιστων πληροφοριών από δημόσιους οργανισμούς είναι ζωτικής σημασίας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Αυτό αφορά την εξάπλωση και τους κινδύνους της πανδημίας αλλά και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο COVID-19 να θέσει σε κίνδυνο τις αξίες και τα πρότυπα μας, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι πλατφόρμες ψηφιακών πληροφοριών, όπως οι ειδικές πύλες διαφάνειας, είναι πολύτιμα εργαλεία πρόληψης της διαφθοράς και συμβάλλουν στην προστασία του κράτους δικαίου», είπε.

Οι πρακτικές διαφθοράς ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να σχετίζονται με το σύστημα προμηθειών, τη δωροδοκία σε ιατρικές υπηρεσίες, τη διαφθορά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων (Ε & Α), συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων συμφερόντων για απάτη που σχετίζεται με την εμπορία πλαστών ιατρικών προϊόντων.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Απριλίου 2020, 14:41

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει