ΚΚΕ: «Παρών» επί της αρχής ψήφισε το ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Το νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια συνοπτικά τροποποιεί προς το χειρότερο τον προηγούμενο νόμο 3838/2010 (νόμος Ραγκούση), προσαρμόζοντάς τον στην αντιδραστική απόφαση του ΣτΕ (460/2013), που τον είχε κρίνει αντισυνταγματικό. Έτσι, καταργείται η δυνατότητα κτήσης ιθαγένειας με μόνη προϋπόθεση τη γέννηση στην Ελλάδα. Γίνονται ακόμη πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις που αφορούν τη νόμιμη παραμονή των γονιών, αυξάνονται τα απαιτούμενα χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.

Ενσωματώνει την Οδηγία 2011/98/33 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί τη γενικότερη κατεύθυνση κεφαλαίου, κρατών – μελών και ΕΕ για απόλυτη σύνδεση της μετανάστευσης με την αγορά εργασίας, αλλά και την Οδηγία 2014/36/ΕΕ για τους εποχικούς μετανάστες, προκειμένου να προσφέρει ακόμα πιο φτηνά εργατικά χέρια στους εργοδότες. Χαρακτηριστικά, ο εργοδότης απαλλάσσεται ουσιαστικά από την υποχρέωση να εξασφαλίζει κατάλυμα στον εργαζόμενο, η υποχρέωση του εργοδότη να προκαταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του μετανάστη για δύο μήνες, περιορίζεται στον ένα μήνα, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα θα μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ να τις εισπράξει από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν ο εργοδότης δεν είναι εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις του (ασφάλιση, φορολογία, μισθός κ.λπ.) τότε ανακαλείται η θεώρηση εισόδου, δηλαδή την πληρώνει ο μετανάστης!

Το ΚΚΕ προτείνει πλήρη δικαιώματα στα παιδιά όλων των μεταναστών, που γεννιούνται ή μεγαλώνουν στην Ελλάδα, χωρίς κανένα διαχωρισμό ανάλογα με το καθεστώς νομιμότητας των γονιών τους, εγγραφή σε ειδικά δημοτολόγια των δήμων όπου κατοικούν τα παιδιά, αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας μετά την ενηλικίωσή τους, εφόσον το επιθυμούν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει