Κλιμάκιο της ΟΕΒΕΜ στη Σκόπελο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Λαλίτσα Ευάγγελο, Τσίρο Νικόλαο και Καραλή Βασίλειο, επισκέφτηκε το Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015 το νησί της Σκοπέλου. Εκεί συναντήθηκε με τις τοπικές αρχές, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους του νησιού όπου άκουσαν, κατέγραψαν και συζήτησαν θέματα που αφορούσαν την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί προκαλώντας μεγάλες ζημιές τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επαγγελματίες του νησιού.

Η επιτροπή ανέλυσε τις προτάσεις που προτάθηκαν από την ΓΣΕΒΕΕ μετά από σειρά τηλεφωνικών επαφών με την ΟΕΒΕΜ προς τα συναρμόδια υπουργεία. Πιο συγκεκριμένα:

[1] Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις {one stop emergency shop} για τη συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών δεδομένου ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν ενώ οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα και λειτουργεί σε έκτακτες περιστάσεις σε όλη την επικράτεια.

[2] Πλήρη αποζημίωση της ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης με βάση την αξία της και όχι το θεσμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όλους τους επαγγελματίες που μισθώνουν ή θα αναγκαστούν να μισθώσουν (διάρκεια επιδότησης ενός έτους)

[3] Κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης για τις επιχειρήσεις που στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια

[4] Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες με βασικό κριτήριο τα τιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση τιμολογίων τεκμήριο να είναι ενδεικτικές τρέχουσες τιμές.

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

[1] Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές απαλλαγή (και όχι μόνο αναστολή) από την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο και μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.

[2] Απαλλαγή από την καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος.

[3] Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους.

[4] Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016.

[5] Για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, προτείνεται η μετάθεση της ρύθμισης και το πάγωμα καταβολής για 6 μήνες.

IΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους

[2] Άμεση αποκατάσταση των υποδομών η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ομαλής οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Επιπρόσθετα οι προτάσεις προς τα ασφαλιστικά και τραπεζικά ιδρύματα είναι οι ακόλουθες:

Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μετά την αποτίμηση των ζημιών, ισοαναλογική απομείωση χρεών. Παράλληλα, να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κοκ)

Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.

Ειδική ρύθμιση – παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές (μέχρι τέλος του έτους)

Άμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική ασφάλιση κτιρίων και αγαθών.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Δημιουργία συμπράξεων ιδιωτικού- δημοσίου τομέα με ανάπτυξη εργαλείων μικροχρηματοδότησης (crowd funding, ειδικά επενδυτικά σχέδια) για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές (λιμένων, οδικού δικτύου).

Από τη συζήτηση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

50 έως 60 επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες και μερικές επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Εκφράστηκε η ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο προκειμένου να μπορούν άμεσα να σταθούν στα πόδια τους.

Συγκρότηση επιτροπής από όλους τους παραγωγικούς φορείς με την συνδρομή Δικηγόρου και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Η ΟΕΒΕΜ θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους του νησιού (κ. Σκλάβος Γεώργιος υπεύθυνος συντονιστικής επιτροπής πληγέντων Σκοπέλου) με σκοπό την υποστήριξη τους και την παροχή συμβουλών σε νομικά και οικονομικά θέματα.

Επίσης η ΟΕΒΕΜ προχωρά στη συγκρότηση επιτροπής εκτάκτων αναγκών η οποία θα επιλαμβάνεται θέματα θεομηνιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, πυρκαγιών κ.τ.λ οι οποίες θα πλήττουν επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους.

Στο πλαίσιο των επαφών της ΟΕΒΕΜ με την ΓΣΕΒΕΕ στην σημερινή συνεδρίαση παρέστη το μέλος του Δ.Σ της ΓΣΕΒΕΕ κ. Βάρδας Ιωάννης ο οποίος προέρχεται από την ΟΒΥΕ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει