Κοινή ερώτηση Μουλά, Νομικού και Χαυτούρα για την υπόθεση ΕΡΓΗΛ – ΔΕΥΑΜΒ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την κοινή ερώτηση των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Υπόθεση ΕΡΓΗΛ

Πληροφορούμαστε ότι η υπόθεση των διεκδικούμενων οφειλών της εταιρείας ΕΡΓΗΛ από την ΔΕΥΑΜΒ συζητήθηκε στον Αρειο Πάγο πρόσφατα.

Τις προηγούμενες ημέρες η ΔΕΥΑΜΒ όρισε τριμελή επιτροπή παραλαβής του έργου, το οποίο σημειωτέον περατώθηκε προ εξαετίας περίπου. Η ΔΕΥΑΜΒ ομιλεί για ανεκτέλεστες εργασίες και κακοτεχνίες ενώ η ΕΡΓΗΛ υποστηρίζει το αντίθετο.

Οι Bολιώτες καταναλωτές παρακολουθούν με αγωνία την υπόθεση διότι ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν και να κληθούν να πληρώσουν άλλα 6 μέχρι 8 εκατομμύρια ευρώ είναι πλέον ορατός.

Για την πληρέστερη ενημέρωση μας θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε:

1) Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου έγιναν δειγματοληψίες από το έργο, πόσες και ποια τα αποτελέσματα;
2) Η ΕΡΓΗΛ μετά την περάτωση των εργασιών παρέδωσε τελικούς λογαριασμούς και επιμετρήσεις;
3) Υπήρξε «όχληση» της ΕΡΓΗΛ προς την ΔΕΥΑΜΒ να ελέγξει λογαριασμούς και επιμετρήσεις και αν ναι γιατι δεν το έκανε;
4) Εγινε «Πιστοποίηση Καλής Εκτέλεσης» του έργου από την ΕΣΠΕΛ που είναι ο κρατικός φορέας που ελέγχει έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το έργο που εκτέλεσε η ΕΡΓΗΛ;
5) Οι έλεγχοι που κάνει τώρα η τριμελής επιτροπή της ΔΕΥΑΜΒ, μετά την εκδίκαση τρεις φορές της υπόθεσης, θα έχουν κάποιο νομικό αποτέλεσμα ή γίνονται για «το θεαθήναι»;
6) Όταν τελείωσε το έργο γιατί δεν έγινε παραλαβή αυτού όπως γίνεται σε όλα τα έργα;
7) Τα χρήματα που έχει δώσει επιπλέον η ΔΕΥΑΜΒ για να προσφύγει στον Άρειο Πάγο και για άλλες σχετικές υποχρεωτικές δαπάνες όπως εντάλματα, τόκοι κτλ ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ; Πρόκειται τα χρήματα αυτά να επιστραφούν στο ταμείο της ΔΕΥΑΜΒ;

Οι ερωτώντες

Μουλάς Γεώργιος
Νομικός Νικόλαος
Χαυτούρας Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Βόλου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει