Κ. Αγοραστός: Ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας

Στο Ε.Σ.Π.Α. ο εξοπλισμός των υπηρεσιών της Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός αποφάσισε την χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας του έργου «Εξοπλισμός των Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 1.999.800 ευρώ.

Ειδικότερα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας», η εν λόγω πράξη με Δικαιούχο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 25 αστυνομικών οχημάτων τύπου τζιπ, 4 οχημάτων διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων, 25 αστυνομικών οχημάτων, 10 δίκυκλων μοτοσικλετών και λοιπού σχετικού εξοπλισμού.

«Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να υπάρξει ποιοτική και ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη» τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει