Κ. Αγοραστός: «Σε ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον απαιτείται ταχύτητα στις διαδικασίες»

Επιτάχυνση των διαδικασιών και συνεργασία απ’ όλους τους φορείς ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός

Επί τάπητος τέθηκε η πορεία όλων των ενταγμένων έργων του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας. Ειδικότερα, μετά τον κύκλο των συναντήσεων και αλληλογραφίας με τους Φορείς των έργων του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, συζητήθηκε η πρόοδος της απορρόφησης του Προγράμματος , οι προβλέψεις απορρόφησης έως τέλος του έτους, τα οριζόντια προβλήματα που δημιουργούν καθυστερήσεις στα έργα αλλά και ειδικότερα θέματα σε έργα.

«Οφείλουμε όλοι να κινηθούμε τάχιστα. Δεν υφίσταται πλέον περίοδος χάριτος για κανέναν. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τον καθένα μας οφείλουν να γίνουν άμεσα πράξη. Δεν επιτρέπεται καμία ημέρα καθυστέρησης σε καμία ενέργειά μας για πρόοδο στο Ε.Σ.Π.Α. Η όποια καθυστέρηση στερεί από την κοινωνία και την αγορά , θέσεις εργασίας και ρευστότητα. Και αυτό δεν επιτρέπεται στην περίοδο που διανύουμε. Οι προβληματισμοί και τα προβλήματα του καθενός μας μέσα στη γενικότερη κατάσταση κρίσης της χώρας, δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία και αρνητικό παράγοντα προόδου. Η κοινωνία χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας και το Ε.Σ.Π.Α. είναι σήμερα σίγουρη πηγή χρηματοδότησης για τη Θεσσαλία», δήλωσε ο κ. Αγοραστός.

Δόθηκαν τα στοιχεία προόδου του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας (15-10-11) που είναι τα ακόλουθα: Με βάση το ποσό που έχει «εκχωρηθεί» για διαχείριση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας , που είναι σε όρους κοινοτικής συμμετοχής 341,52 εκ.ευρώ και που αντιστοιχεί σε συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 432 εκ.ευρώ (με τα εν ισχύ ποσοστά συγχρηματοδότησης 80,19% για τους άξονες 1 , 4 και 7 και 70% για τον άξονα 10) :

1) η απορρόφηση σήμερα ανέρχεται στο 22,05%, 2) οι Συμβάσεις ανέρχονται στο 50,7% ,

3) οι εντάξεις έργων στο 101,2% και 4) οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων έργων στο 104,4%.

Για το σύνολο του Προγράμματος και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των πόρων του ύψους 527 εκ.ευρώ συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη, το αντίστοιχο ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 28,11%, οι Συμβάσεις σε ποσοστό 65,11%, οι εντάξεις έργων σε ποσοστό 106,5% και οι προσκλήσεις σε ποσοστό 108,2%. Σημειώνεται ότι με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης , θα μειωθεί το διαθέσιμο ποσό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (σε 402 εκ.ευρώ για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και 497 εκ.ευρώ για όλο το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας) και παράλληλα θα αυξηθούν αντίστοιχα τα ποσοστά προόδου του Προγράμματος. Ο στόχος απορρόφησης που έχει τεθεί βάσει Μνημονίου για το 2011 σε επίπεδο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας, είναι 40 εκ.ευρώ. Πρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες πληρωμές στα έργα από τους Φορείς τους και καταχωρούνται στο Σύστημα στην τρέχουσα περίοδο. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι αναμένεται το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών στα έργα στους τελευταίους μήνες του έτους.

«Ο στόχος απορρόφησης για το 2011 είναι ιδιαίτερα υψηλός, και μάλιστα για την περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε και στην οποία εμφανίζονται συνεχώς ζητήματα μη άμεσα ελεγχόμενα από τις Υπηρεσίες. Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τον επιτύχουμε. Οι προβλέψεις απορρόφησης έως τέλος του έτους, τόσο των Φορέων όσο και της Διαχειριστικής Αρχής, όπως αναλυτικά τις επεξεργαστήκαμε, διασφαλίζουν την επίτευξή του. Κινείται ήδη όλος ο υπηρεσιακός μηχανισμός, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και παρακολούθηση με τους Φορείς αλλά και τους Αναδόχους των έργων, συνεργαζόμαστε και αυξάνουμε σταδιακά την απορρόφησή μας. Απαιτείται όμως συντονισμός, άμεσες ενέργειες και επαγρύπνηση» δήλωσε ο κ. Αγοραστός.

Οι πόροι για την πληρωμή εργασιών των έργων του Ε.Σ.Π.Α. είναι διασφαλισμένοι για το 2011. Οι εργασίες λοιπόν στα έργα οφείλουν να γίνουν έγκαιρα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά τους, οι δε πληρωμές τους εντός του 2011 και σύμφωνα με τις προβλέψεις απορρόφησης που δηλώθηκαν από τους Φορείς. «Δεν εξασφαλίζουμε σε κανέναν τη διαθεσιμότητα πόρων στο 2012 για εργασίες που εκτελέστηκαν στο 2011», διαμήνυσε ο Περιφερειάρχης και επικεφαλής του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας, τονίζοντας παράλληλα ότι «έργα που καθυστερούν αναιτιολόγητα, κινδυνεύουν με απένταξη από το Πρόγραμμα».

Ειδική αναφορά έγινε σε έργα που καθυστερούν να απορροφήσουν δαπάνες ενώ υλοποιούν εργασίες, και γι΄αυτά αποφασίστηκε η στενή παρακολούθησή τους και συνεργασία με τους φορείς και αναδόχους τους ώστε να αυξηθεί η απορρόφησή τους. Επίσης αναλυτικά εξετάστηκαν τα οδικά έργα που καθυστερούν
είτε λόγω ζητημάτων απαλλοτρίωσης είτε λόγω εμπλοκών με αναδόχους τους , η εξέλιξη των οποίων επίσης παρακολουθείται στενά, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να έχει αναλάβει ήδη ενεργό δράση για το καθένα από αυτά. Οι μελέτες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΑΑΠ που είναι σε εξέλιξη διαγωνισμών, αποτελούν μια ειδική κατηγορία, καθόσον με την ισχύουσα νομοθεσία του ΥΠΕΚΑ εάν δεν αναδείξουν ανάδοχο έως τέλος του έτους κινδυνεύουν με απένταξη και παύση. Τα έργα που ξεκίνησαν Διαγωνισμούς ανάδειξης Αναδόχων και δεν υπέγραψαν ακόμα σύμβαση, είναι επίσης πρώτης προτεραιότητας και οι Φορείς τους οφείλουν να τα «τρέξουν» , καθόσον πρέπει να συμβασιοποιηθούν άμεσα και να ξεκινήσουν εργασίες το συντομότερο δυνατόν. Τα έργα που ανήκουν σε Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης , ειδικά τα έργα προμηθειών , εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση και αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεση επιτάχυνσή τους.

Τέλος, συντονισμός απαιτείται και ζητείται από κάθε Φορέα, για τη μείωση του χρόνου διενέργειας πληρωμής στα έργα , από την υποβολή Λογαριασμού από τον Ανάδοχο και έως την εξόφλησή του. «Ευελπιστούμε στη στενή συνεργασία όλων των υπευθύνων και ελεγκτών για την σύντμηση του χρόνου πληρωμής των έργων του Ε.Σ.Π.Α., με την πλήρη υποστήριξη από πλευράς τόσο δικής μου όσο και της Διαχειριστικής Αρχής. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι των Φορέων των έργων πρέπει να αναλάβουν προσωπικά το ζήτημα αυτό, ώστε να έχουμε άμεσα θετικά αποτελέσματα» επεσήμανε ο κ.Αγοραστός.

Παράλληλα, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή εργάζεται και για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης , για ενεργοποίηση όλων των κωδικών του Προγράμματος και την προώθηση των ώριμων έργων στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο πάντοτε των διαθέσιμων υπολοίπων πόρων. Οι σχετικές νέες Προσκλήσεις αναμένονται έως τέλος του έτους , ενώ ενεργές σήμερα είναι μια σειρά Προσκλήσεων (π.χ. εξοπλισμός ειδικών σχολείων, έργα εξωτερικού υδραγωγείου, έργα «πρασίνου» σε οικισμούς έως 3ου επιπέδου, σιδηροδρομικά έργα, έργα υγείας, κοινωνικών υποδομών κ.α.) στις οποίες υποβάλλονται ώριμα έργα για αξιολόγηση ένταξης στο Πρόγραμμα. «Καλούμε τους φορείς να επιταχύνουν την ωρίμανση των έργων τους, διαθέτοντάς τους κάθε τεχνική υποστήριξη με τις υπηρεσίες μας, ώστε να είναι έτοιμοι για υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης» δήλωσε ο κ.Αγοραστός.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει