Κ. Καρτάλης: Επείγει να αντιμετωπισθεί η φοροδιαφυγή από καταθέσεις στο εξωτερικό

Με ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ε. Βενιζέλο και Μ. Παπαιωάννου αντίστοιχα, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης θέτει το θέμα της φοροδιαφυγής που προκύπτει από αδήλωτες καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση:

«Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή αποτελούν διαρθρωτικό πρόβλημα για την εθνική οικονομία, που διογκώνεται με την αυξημένη ροή καταθέσεων σε Τραπεζικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, ιδίως της Ελβετίας και της Κύπρου καθώς η απόκρυψη των εισοδημάτων από τους τόκους καθιστά αδύνατη τη φορολόγησή τους. Με την πρακτική αυτή ένας ιδιαίτερα υπολογίσιμος όγκος εισοδημάτων διαφεύγει της φορολογητέας ύλης και έτσι το ελληνικό Δημόσιο στερείται πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και στη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Σύμφωνα με πρόσφατη Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό ήταν η βασική συνιστώσα (85% του συνόλου) της σημαντικής μείωσης των καταθέσεων κατά το 1ο εξάμηνο του 2011. Σημειώνεται επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της διαρροής κεφαλαίων στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελβετία και την Κύπρο, πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών εμβασμάτων από ελληνικές τράπεζες. Η έρευνα, που θα πρέπει να επικεντρωθεί στους μεγαλοκαταθέτες, καθυστερεί καθώς τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα κωλυσιεργούν και δεν παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις κινήσεις μέσω εμβασμάτων στις ελληνικές αρχές. Όταν η ελληνική κοινωνία καταβάλλει σκληρούς αγώνες για να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια, δεν είναι δυνατόν ορισμένοι να διαφεύγουν προκλητικά και να αφήνουν στους άλλους το βάρος της προσπάθειας, με αποτέλεσμα να μην τηρείται πλήρως η αρχή της φορολογικής ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθιστώντας αναπόφευκτη τη λήψη νέων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.» Ο Κ. Καρτάλης ερωτά τους Υπουργούς για τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαρροή κεφαλαίων μέσω εμβασμάτων από τις ελληνικές Τράπεζες, αν θα επεκταθεί αναδρομικά ο έλεγχος και σε προηγούμενα οικονομικά έτη και σε ποιο ύψος εκτιμάται το όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό αν καταστεί η όλη έρευνα αποδοτική.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει