Κ. Καρτάλης: Η κατάσταση με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Βόλου

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχε καταθέσει για το θέμα της τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης δήλωσε:

«Είναι γνωστή η ανησυχία που εκφράζεται ως προς την ασφαλή έκθεση του πληθυσμού σε ότι αφορά στην τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αστικές περιοχές. Το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης είναι επαρκές αλλά προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ), της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας.

Ζητούμενο είναι πάντα οι παράνομες κεραιοκατασκευές, ειδικά κοντά σε σχολεία ή χώρους συνάθροισης κοινού. Εκεί η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα αίτησης – καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και εξέτασης του αιτήματος μέσα σε είκοσι ημέρες από την ΕΕΑΕ. Θα αποστείλω στο Δήμο Βόλου τον πλήρη κατάλογο αδειοδοτημένων κεραιών για το δικό του έλεγχο, τουλάχιστον ως προς τις ελάχιστες αποστάσεις από χώρους όπου συγκεντρώνονται ευπαθείς ομάδες.»

Στην απάντηση του ο Υφυπουργός Γ. Μαγκριώτης αναφέρει:

«Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στη ξηρά, επιβολή προστίμων καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στη ξηρά αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Σύμφωνα δε με το ν. 3431/06, η ΕΕΑΕ προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλης, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Σημειώνεται ότι ο ν. 3431/2006 καθορίζει ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού πρέπει να είναι κατά 30% πιο αυστηρά από αυτά που ορίζονται στη σύσταση του Ευρωπαικού Συμβουλίου (1995) και καθορίζει ότι μέχρι την απόσταση των 300 μέτρων το πολύ από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων (σχολεία, γηροκομεία, κ.α.) τα όρια ασφαλούς έκθεσης ορίζονται πιο αυστηρά κατά 40%. Για την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών και την επιβολή προστίμων αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες.»

Η κατάσταση στο Βόλο

Στην ίδια απάντηση δίνονται, μέσω της ΕΕΤΤ, ειδικότερα στοιχεία για το Δήμο Βόλου σε ότι αφορά άδειες για κεραίες και κεραιοσυστήματα μικροκυψελών. Ο συνολικός αριθμός, στο διάστημα 2000-2011, διαμορφώνεται σε σαρανταμία (41), εκ των οποίων οι δεκαεννέα (19) αφορούν κεραίες και οι είκοσιδύο (22) σε μικροκυψέλες. Στο 2009-2011, εντός του Π.Σ. Βόλου, δόθηκαν άδειες για πέντε (5) κεραίες (Αργοναυτών 24, Αργοναυτών 53 και Γκλαβάνη 1, Δημητριάδος και Λώρη, Ιωλκού και Σωκράτους, Δημητριάδος 84, Ερμού 131) και για μία μικροκυψέλη (Τομπάζη 2 και Νοταρά). Οι τέσσερεις (4) άδειες κεραιών και η μία άδεια μικροκυψέλης είναι για την εταιρεία COSMOTE και η μία άδεια κεραίας για την εταιρεία VODAFONE.

Τέλος στην απάντηση δίνονται στοιχεία για κυρώσεις της ΕΕΤΤ για έξη παράνομες κεραιοκατασκευές:
1) της εταιρείας WIND επί της 28ης Οκτωβρίου και Βόλτου το 2004
2) της εταιρείας VODAFONE επί της Καραισκάκη 20 το 2004
3) της εταρείας VODAFONE επί της οδού Ξενοφώντος 43, το 2005
4) της εταιρείας COSMOTE στη θέση Σωρός, το 2011
5) της εταιρείας VODAFONE στη θέση Σωρός το 2011 και
6) της εταιρείας WIND στη θέση Σωρός το 2011.

Οι εν λόγω αποφάσεις της ΕΕΤΤ διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημ/κων Βόλου και στην αρμόδια Πολεοδομία του Δήμου Βόλου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει