Κ. Καρτάλης – Θετική αλλαγή στο πολυνομοσχέδιο για την εφεδρεία

Ο Υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος αποδέχθηκε – με σχετική νομοτεχνική διόρθωση που κατέθεσε λίγο πριν την τελική ψηφοφορία στη Βουλή – την πρόταση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κώστα Καρτάλη για αλλαγή του άρθρου 34 (παρ. 6) για την εργασιακή εφεδρεία. Στην αρχική διατύπωση του σχεδίου νόμου προβλέπονταν ότι το σύνολο του προσωπικού των συγχωνευόμενων φορέων του Δημοσίου θα εντάσσονταν (από 1.1.2012) σε εργασιακή εφεδρεία αν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011 δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταφοράς προσωπικού. Στην παρέμβαση του προς τον κ. Βενιζέλο, ο Κ. Καρτάλης σημείωσε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αυτές λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων αλλά και ρητών προθεσμιών που θέτει η νομοθεσία αναφορικά με τη λύση ή τη συγχώνευση μίας εταιρείας του Δημοσίου. Με τη νέα διατύπωση, παραμένουν οι ημερομηνίες ως έχουν αλλά ορίζεται ότι αυτό που είναι αναγκαίο μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2011 είναι η έκδοση, από τα αρμόδια όργανα, των αποφάσεων μεταφοράς προσωπικού. Όπως σημειώνει ο Κ. Καρτάλης «Η αλλαγή αυτή διασώζει πολλές χιλιάδες εργαζομένων σε εταιρείες του Δημοσίου που συγχωνεύονται και δεν θα κατάφερναν, για αντικειμενικούς λόγους, να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ειδικά για τη Μαγνησία αφορά και την ΕΒΕΤΑΜ που όπως είναι γνωστό αποτελεί φορέα υποδοχής δύο ακόμη εταιρειών του Δημοσίου στην πορεία προς την ενίσχυση της ως εθνικού φορέα πιστοποίησης. Για το κρίσιμο θέμα των διαδικασιών είχα στενή συνεργασία με το Σωματείο των Εργαζομένων της ΕΒΕΤΑΜ ενώ είχα λάβει σχετική επιστολή από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει