Κ. Καρτάλης προς Γ. Παπακωνσταντίνου για τον χωροταξικό σχεδιασμό

Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου για το θέμα της αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου για τη Θεσσαλία, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου για τη Θεσσαλία που δρομολογείται από το ΥΠΕΚΑ, θα καθορίσει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε νομού για την επόμενη δεκαπενταετία. Σε ότι αφορά στη Μαγνησία, οφείλει να λάβει υπόψη του μια σειρά από νέες παραμέτρους, όπως η διεύρυνση του ρόλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η δυναμική του λιμένος Βόλου για την υποστήριξη εμπορικών και τουριστικών δράσεων, η αναπτυξιακή σύνδεση Βόλου – Λάρισας υπό τη μορφή διπόλου συμπληρωματικών δράσεων και υπηρεσιών, η καταλυτική σημασία του α/δ Αγχιάλου για την Κεντρική Ελλάδα αλλά και η δυνατότητα της περιοχής να στηρίξει τουρισμό 12μηνης διάρκειας.

Οι παράμετροι αυτοί οφείλουν να συνδυασθούν με τα έργα που πρέπει να ενταχθούν-υποστηριχθούν στο ΕΣΠΑ αλλά και με τη δομή που προβλέπεται να αποκτήσει το Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (δηλαδή η συνέχεια του ΕΣΠΑ). Το ΠΧΣ οφείλει επίσης να αξιοποιήσει την κεντροβαρική θέση της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Μαγνησίας και να διαμορφώσει θύλακες καινοτόμας επιχειρηματικότητας. Οφείλει επίσης να διατηρήσει τη σημασία του πρωτογενούς τομέα (γεωργία-κτηνοτροφία) και να προσαρμοσθεί ώστε να ανταποκριθεί στη δομή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής (μετά το 2013).

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η συνάρτηση του ΠΧΣ με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, διαχείριση που συνδέεται με την εξελισσόμενη (επίσης από το ΥΠΕΚΑ) διαχειριστικής μελέτης για την υδατική λεκάνη της Θεσσαλίας και καθορίζει τα έργα πεδινής και ορεινής υδρονομίας που θα πρέπει να δρομολογηθούν καθώς και αυτά που θα προστατέψουν το κρίσιμο περιβαλλοντικό – αναπτυξιακό δίπτυχο Πηνειός – Κάρλα. Είναι προφανές ότι το ΠΧΣ θα πρέπει να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή στους ορεινούς όγκους και στις Σποράδες, με τις τελευταίες να δικαιούνται ειδικής χωροταξικής προσέγγισης ώστε να είναι απολύτως σεβαστά τα ειδικότερα ζητήματα που θέτει η νησιωτικότητα.

Επισημαίνεται ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο θεωρεί τις Σποράδες ως στοιχείο που αναπτύσσεται κατά μήκος του οδικού άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, δηλαδή τους προσδίδει διάσταση χερσαίας, αντί νησιωτικής, περιοχής.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει