Κ. Καρτάλης: Προσπάθειες για ανάδειξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου

Με τον Πρόεδρο του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου (ΧΚΠ) Φιλ. Χήρα συναντήθηκε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κώστας Καρτάλης και ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό του ΧΚΠ, τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του Χιονοδρομικού.

Ο Κ. Καρτάλης επεσήμανε ότι με το ν. 4014/2011 (Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών) δίνεται η δυνατότητα για την αδειοδότηση του Χιονοδρομικού Κέντρου καθώς συμπεριλήφθησαν δύο εξαιρετικά σημαντικές διατάξεις: με την 1η διάταξη δίνεται η δυνατότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων που στερούνται σήμερα των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων με αναγκαία προϋπόθεση την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης ενώ με τη 2η διάταξη επιτρέπεται η τακτοποίηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο Τουρισμού και σε περιοχές που έχουν αναγνωρισθεί από τον ΕΟΤ ως χιονοδρομικά κέντρα με την προϋπόθεση ότι ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όπως σημείωσε ο Κ. Καρτάλης «Με τις διατάξεις αυτές το Χιονοδρομικό Πηλίου – που ανεγέρθη από ορειβατικό σύλλογο – μπορεί επιτέλους να αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ και να αναπτύξει τις προοπτικές του.

Ανέφερα στον κ. Χήρα ότι θα πρέπει να γίνουν με ταχύτητα, αλλά και με προσοχή καθώς η περιοχή είναι φυσικού κάλλους, οι ενέργειες που προβλέπει ο νόμος και ότι είμαι στη διάθεση του ΧΚΠ για οιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί προς την κεντρική διοίκηση και ειδικότερα το ΥΠΕΚΑ. Τέλος σε ότι αφορά στις οικονομικές οφειλές του ΧΚΠ, θα πρέπει να καταστρωθεί ένα πρόγραμμα μέτρων που σε ορίζοντα διετίας θα απορροφήσει τις οφειλές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί προς τρίτους. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου είναι ένα σπουδαίο απόθεμα και θα πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθεί ώστε να αυξηθεί και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός ο χειμερινός τουρισμός της Μαγνησίας.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει